Mesto 2021. 02. 01.

Dištančné vzdelávanie na Rozmarínke

V piatok 29.1. sme mali na Rozmarínke dištančné vyučovanie trochu iné. Na začiatku hodiny sme vylúštili tajničku, kde sme si zopakovali množstvo učiva zo SJL, ale aj vlastivedy. Kto tajničku správne vyriešil, dostal názov – VYSVEDČENIE.

Potom sme sa rozprávali o knihách a mimo čítankovej literatúre. Niektorí  spolužiaci sa s nami podelili so svojimi zážitkami a porozprávali nám o knihách, ktoré prečítali za posledný mesiac. Pre každého z nás je veľmi vhodné veľa čítať a pomocou kníh si rozvíjať  slovnú zásobu, spoznávať svet, zabaviť sa a naučiť sa mnoho nového a zaujímavého. Aj ja, pani učiteľka, veľmi rada a veľa čítam a snažím sa túto lásku ku knihám prezentovať a vštepovať aj svojim žiakom.

V druhej časti vyučovania sa šikovní štvrtáci premenili na umelcov a hudobníkov a zahrali nám na svojich hudobných nástrojoch. Tí, čo nevedia hrať na nástrojoch, zatancovali, povedali nejaký vtip, alebo dali ostatným hádať hádanku.

V poslednej časti sme sa potešili so svojimi domácimi maznáčikmi, chlpáčikmi a inými kamarátmi z ríše zvierat. Pani učiteľka vyhodnotila prospech a správanie žiakov za 1. polrok a všetkých  pochválila za ich pekné vyučovacie výsledky a usilovnosť . Domov boli žiakom poslané výpisy a hodnotiace listy. Do 2. polroka im pani učiteľka zaželala veľa úspechov a vytrvalosti. Žiakom sa takéto zaujímavé vyučovanie páčilo, aj keď by bolo určite pre všetkých lepšie, keby sme sa mohli učiť a vzdelávať prezenčne v našej škole – Rozmarínke. Veríme, že aj to čoskoro bude.

Mgr. Darina Kučerová