Mesto 2020. 10. 02.

Aj v Komárne sa bojuje proti hoaxom: Finalista súťaže Učiteľ Slovenska 2019 vysvetľuje význam nosenia rúšok

Učiteľ Marek Tóth, je známy svojimi inovatívnymi spôsobmi učenia. Aktuálnou témou, ktorá rezonuje v spoločnosti, je nosenie rúšok, ktoré rozdeľuje občanov na dva tábory. Význam tejto prevencie pred vírusmi sa rozhodol demonštrovať svojim študentom na Základnej škole na Rozmarínovej ulici.

Vyučovanie v prírode sa stalo v novom školskom roku súčasťou mnohých škôl. Finalista súťaže Učiteľ Slovenska, teda Marek Tóth sa tak rozhodol demonštrovať v prírode princíp kvapôčkovej nákazy a význam nosenia rúška. Podnetom pre tieto kroky bol priamy kontakt s neznalosťou v tejto oblasti. „Ako učiteľovi sa mi na jednej hodine stalo, že žiačka mala zle nasadené rúško. Miesto toho, aby som sa na ňu osopil, som sa jej spýtal, že prečo nechce chrániť svoju spolusediacu. Ona mi odpovedala, že nechce ohrozovať samú seba. Následne sme v triede otvorili diskusiu a ja som pochopil, že túto tému je potrebné vysvetliť nie len teoreticky, ale aj prakticky,“ hovorí Marek o momente, ktorý ho primäl k tomu, aby svojim žiakom vysvetlil princípy prenosu kvapôčkovej nákazy a dôvody nosenia rúška.

Marek je už dlhšie známy svojimi praktickými hodinami a tentokrát to tiež nebolo inak. Rozhodol sa pre demonštráciu obyčajným rozprašovačom, ktorý tak znázorňoval kvapôčky vírusu, ktoré sa šíria pri kýchaní, kašlaní či rozprávaní. Praktickej časti predchádza aj teória v podobe základných informácií ohľadom vírusu Covid 19 a princípu nosenia rúšok.

Praktická časť prebieha v podobe príbehu o dvoch kamarátoch, ktorý sa stretnú po dlhšom čase a boli na dovolenke a na rôznych návštevách. Kamaráti v príbehu stoja k sebe blízko a pomocou rozprašovača sú demonštrované kvapôčky vírusu, ktoré sa počas tejto fiktívnej konverzácie šíria. „Princípom šírenia vírusu, napríklad aj Covid 19, je šírenie prostredníctvom mikroskopických slín. Toto znázorňuje rozprašovač,“ približuje učiteľ chémie a biológie na základnej škole.

Okrem toho si demonštrovali aj bezpečnú, teda dvojmetrovú, vzdialenosť, ktorá tiež hrá dôležitú časť v rámci prevencie pred nákazou.

Žiaci na záver zhodnotili prednášku veľmi pozitívne a aj tí, ktorí boli skeptický sa priklonili k pozitívnemu významu noseniu rúšok. „Vyvrátili sme si nezmyselné hoaxy dnešných dní, pochopili význam nosenia rúšok a teraz ho už študenti zvládnu nosiť aj počas vyučovania. Takýmto jednoduchom spôsobom vlastne pochopili aj taký náročný pojem ako je kvapôčková nákaza,“ hovorí na záver Marek.