Mix 2020. 03. 18.

Učiteľ Marek Tóth k aktuálnej domácej výučbe detí: Asi najlepšia vec, akú môže mať dieťa je systém

Vzhľadom k aktuálnej situácii je potrebné aby všetky školy ostali zatvorené. Pre viacerých žiakov ich rodičom a učiteľom sa možno naskytá otázka, čo s učením alebo ako deti učiť? Pozhovárali sme sa s minuloročným finalistom ocenenia Učiteľ Slovenska, učiteľom biológie a chémie, Marekom Tóthom na ZŠ Rozmarínovej.

Ako komunikujete so svojimi študentami počas tohto núteného voľna? Ako im zadávate úlohy, učíte ich?

Rozhodol som sa pre systém týždňových úloh, aby si mohli čo najlepšie  rozložiť svoj čas a venovať sa každému predmetu, aby som ich nepreťažil. Každej triede som prostredníctvom školského portálu, ktorý naša škola bežne využíva,  zadal úlohu na týždeň. Aby som upútal ich pozornosť, zvolil som kreatívne zadanie úlohy. Formou obrázka.

Ako to vyzerá v praxi?

Keďže s deviatakmi sme prebrali tematický celok, chcel som, aby si ho zopakovali a tak som im zadal vyrobiť projekt, s tým, že to nemôže byt prezentácia. Čas majú do nedele. Niektorí mi to už aj poslali, ich kreatívny pristúp ma veľmi prekvapil. Jeden žiak dokonca vyrobil webovú stránku, kde si návštevníci môžu prečítať rôzne zaujímavosti. Dostal som rôzne videá a som veľmi netrpezlivý čo ešte príde .

Ôsmaci dostali za úlohu naštudovať si nové učivo, majú si prečítať text v učebnici, dostali prezentáciu, kde majú poznámky a aby si overili poznatky zadal som im pokus. Ich úlohou je vykonať 2 pokusy, pri ktorých dochádza k presunu častíc a majú určiť ktorý dej je difúzia a ktorý osmóza.

Siedmaci z chémie pokračujú tak ako v škole. Postupne sa učíme značky prvkov a preto som im poslal ďalších 5 prvkov, ktoré sa majú odučiť a keďže sme z prvých 15 mali písať v piatok a škola nebola, upozornil som ich, že dnes dostanú online test. Pripravil som im opäť v portáli, ktorý škola bežne využíva online test, obsahuje 12 otázok, na vypracovanie majú 20 minút a 2 pokusy. Keďže moderná doba ponúka možnosť aj ohraničiť dokedy bude test sprístupnený, čas majú do piatka 20:00, ale už ma portál priebežne upozorňuje, ktorí žiaci už vypracovali test.

Je, podľa Vás, náročné učiť touto formou?

Myslím si, že vďaka modernej dobre už nie je problém žiakov vzdelávať takouto formou. Opäť len treba byť otvorený možnostiam.

Myslíte si, že aj iné predmety sa dajú takto vyučovať? Ako k takémuto druhu výučby pristupujú Vaši kolegovia?

Áno, viacerí kolegovia využívajú tento portál, vybrali si systém zadania úloh na väčšie časové obdobie a nechávajú voľnosť žiakom, kedy sa rozhodne urobiť ktorú úlohu, len obmedzili čas dokedy. Mám kolegyňu, ktorá učí na 1. – 4. a ona žiakom zadáva úlohy prostredníctvom YouTube kanála, natáča im zaujímavé videá, kde dostávajú manuál ako majú postupovať. Myslím si, že je to pre žiakov veľmi zábavné a zaujímavé.

Youtube video Mgr. Silvii Szabóovej, ktorá sa pre výučbu rozhodla aj touto formou.

Ak už nestačí snaha učiteľov zabaviť deti, aké máte rady pre rodičov, ktorí ostali doma s deťmi? Ako ich najlepšie vedia zabaviť aj oni?

Dnes má akurát oslovila kamarátka (síce má doma škôlkarku) a presne mi hovorila o tom, aké je to ťažké pre rodičov zaujať dieťa. Rodič mu povie aby sa išli učiť angličtinu a dieťa nechce. Ja by som poradil systém. Asi najlepšia vec akú môže mať dieťa je systém. Vytvoriť si, a kľudne aj v spolupráci  s dieťaťom, tzv. denný rozvrh, kde dieťa môže tiež navrhnúť určité aktivity a potom ho zavesiť na viditeľné miesto, kde to má dieťa neustále pred očami a presne vie, kedy ho čo čaká a skôr sa dokáže prispôsobiť. Obsahovo je ťažko povedať, záleží od záujmov detí, ale myslím si, že teraz je toho naozaj plný internet a našťastie viaceré organizácie sprístupnili svoje doposiaľ platené stránky/ obsahy pre deti zadarmo, čo veľmi oceňujem.

Čo môžu očakávať rodičia a deti pri znovunastúpení do školy?

Toto je ťažká otázka, pretože nikto nevie kedy k tomu znovunastúpeniu dôjde. Ale jednoznačne aj rodičia, aj deti môžu očakávať zo strany školy maximálnu zhovievavosť. Je to nečakaná situácia, ktorú všetci pociťujeme na vlastnej koži, aj my učitelia.

Čo odporúčate svojim kolegom, ktorí sa ešte nezapojili do tohto druhu učenia? Prečo by to mali urobiť?

Viem im odporučiť len to, aby si skúsili role detí. Čo by sa im viac páčilo? Čo by ich viac bavilo? Určite to stojí za to, aby sa deti nielen naučili, ale aby mali pri tom aj radosť.

Čo by ste nám ešte dodali na záver?

Ak môžem využiť príležitosť, tak by som chcel pozdraviť mojich deviatakov. Čoskoro sa vidíme 😊