Mix 2019. 09. 11.

Marek Tóth: Učiteľ musí dať do hodín kus seba a časť svojho srdca

Učiteľ biológie a chémie Marek Tóth na Základnej škole na Rozmarínovej ulici chcel byť pôvodne veterinárom. Nakoniec sa vydal na učiteľskú dráhu a tak už 5 rokov vytvára svojim žiakom jedinečné študijné prostredie a prináša inovatívne a interaktívne metódy výučby.

Odkiaľ beriete inšpirácie pre vaše hodiny?

Inšpiráciu zbieram všade a nie je ju ani ťažké nájsť. Napríklad na internete, v televízii, počas prechádzky. V dnešnom svete nie ťažké sa inšpirovať. Problém nastáva vtedy, či je človek ochotný prijať tú inšpiráciu a či to potom aj zrealizuje. Veľakrát tá príprava k tej realizácii je dlhá cesta. Často je otázne, či je človek schopný obetovať ten čas a energiu. Takže nie je to len tom, že si pripravím tú hodinu, ale musím si ju aj premyslieť, zrealizovať. A to je asi to, čo viacerých odrádza. Ale nemalo by, lebo  ten výsledok naozaj stojí za to keď je vidno, že tie deti to baví a tešia sa z tej hodiny.

Ako u vás prebiehajú jednotlivé hodiny?

Rozdelil by som svoju výučbu na dve časti. Určite nie každá hodina je zábavná ale keď už mám sám pocit, že mne by sa tá hodina nepáčila, tak urobím zmenu. Vždy si to tak premietnem z druhej strany a tak sa snažím viesť jednotlivé hodiny. Máme, samozrejme, aj klasické hodiny ale vždy o čo mi ide, je dať do každej hodiny svoje srdce. Myslím si, že práve to je základom učiteľstva. Učiteľ musí dať do hodín kus seba a časť svojho srdca.

Ako vyzerajú vaše iné, zábavné hodiny?

Tým, že učím biológiu a chémiu, tak tam sa pýta ten experiment. Takže mám veľké šťastie, že práve tieto predmety učím. Hodiny väčšinou trávime v laboratóriu a v učebni chémie. Deti majú často pripravené nejaké úlohy a vždy sa snažím to urobiť tak, aby neboli len mechanické, ale naozaj náučné. Farby sú pútavé, takže v laboratóriu pracujem s farbami. Často napríklad vybuchujeme alebo dymíme (smiech).

Chodíte v rámci biológie aj do prírody?

Už jednak našu učebňu sa snažím „sprírodniť“. Nosím tam deťom prírodu, a vytvoril som vlastnú učebnú pomôcku, kde som natočil vlastné videá, na ktorých sú zvieratá a rôzne situácie v prírode. To je to, keď my nevieme ísť do prírody, tak tú prírodu donesieme sem. Žiaci takto veľakrát lepšie pochopia učivo. Samozrejme ak máme projektové týždne, tak chodíme do prírody, na prednášky a do múzeí.

Aký je váš „recept“ na to ako byť dobrým a medzi žiakmi obľúbeným učiteľom?

Podľa mňa je dôležité deti počúvať a prijať aj ich názor a poučiť sa z neho. Tiež je dôležité sa vcítiť do kože tých detí, či napríklad aj ja by som chcel sedieť na tej hodine alebo či by som na nej niečo zmenil.

Podľa mňa je dôležité deti počúvať a prijať aj ich názor a poučiť sa z neho.

Marek Tóth

Z vášho Facebookového profilu je viditeľné, že so svojimi študentami trávite veľa voľného času. Nenastáva tak zo strany študentov istý druh ľahostajnosti voči vám?

Myslím si, že sa to dá ukormidlovať. Nemyslím si, že ma neberú vážne. Máme stanovené pravidlá a oni vedia, že odkiaľ pokiaľ. Nie som prísny typ, nie je to tak, že nič sa nesmie na mojich hodinách, ale je dôležité nastaviť si pravidlá.

O svojich študentoch, dobrom vzťahu s kolegami a rodičmi detí často informujete na sociálnych sieťach. Prečo ste sa takto rozhodli?

Rodičia si často donesú deti do školy a nevidia čo sa tu vlastne deje. Ja si myslím, že im dobre padne keď si pozrú ten Facebook a pekne vidia, čo ich dieťa robilo, možno aj nejaké emócie. Zo začiatku som sa stretol s pozitívnym ohlasom a teraz to už robím pravidelne. Aj na rodičovských združeniach skôr rodičom pripravím prezentácie s fotkami, aby videli ako sa mali ich deti a čo robili.

Vidíte nejaké pozitívne výsledky svojich žiakov možno aj vďaka vašim hodinám?

Určite áno. Pár mojich študentov sa rozhodlo venovať chémii napríklad aj na strednej škole. Okrem toho sa zúčastňujú chemických a biologických olympiád, na ktorých bodujú aj na celoslovenských kolách. Okrem toho sa zúčastňujeme aj rôznych súťaží ako napríklad od Slovnaftu, vďaka ktorej k nám na hodinu chémie prišiel aj youtuber Gogo.

Ktoré z vašich hodín považujete za najvýznamnejšie?

Určite najväčší úspech majú vždy hodiny biológie v šiestom ročníku, najmä pri téme „blízki spoločníci človeka“, kedy si žiaci mohli priniesť svoje domáce zvieratko. Malo to na nich veľký vplyv, keďže mohli tráviť svoj čas v škole aj so svojim domácim miláčikom a pre ostatných to bola tiež dobrá príležitosť spoznať zblízka aj iné zvieratká. Mali sme tu rôzne zvieratká ako napríklad psy, mačky ale aj poštové holuby alebo kone na školskom dvore.

Momentálne ste medzi desiatimi finalistami pre získanie ocenenia Učiteľ roka 2019. Ako ste sa k tomu dostali?

Nominovala ma jedna známa, ktorá videla moju učiteľskú činnosť práve prostredníctvom Facebooku. Ja som si zo začiatku myslel, že to ani nie je pre mňa, nakoľko som vedel, že je oveľa viac učiteľov, ktorí sú už dlhšie v povedomí a tiež robia svoju prácu dobre. Napriek tomu ma nominovala a dostal som sa do ďalšieho kola.

Hlasovať za Mareka Tótha v cene verejnosti pre Učiteľa Slovenska môžete TU.

Fotky sú použité so súhlasom organizátorov súťaže.