Kultúra 2013. 10. 01.

Jókaiho divadlo dnes oslavuje 61 rokov

1. októbra 1952 vzniklo profesionálne činoherné zájazdové Maďarské oblastné divadlo. Dnes je známe pod menom Jókaiho divadlo v Komárne. 

Komárno je jedným zo slovenských miest, ktoré disponujú najbohatšími maďarskými divadelnými tradíciami.: v 17. a 18.-tom storočí bolo baštou maďarskej školskej divadelnej tvorby a školskej drámy, ale aj prvé predstavenie profesionálneho súboru v maďarskom jazyku, Kotzebue Papelli, alebo Zázračného stretnutia v prevedení podľa  Józsefa Beke, sa pred takmer 200 rokmi, 8. mája 1811, uskutočnilo práve tu.

Odvtedy sa mesto stalo s väčšou či menšou pravidelnostou zastávkou maďarských kočovných súborov – boli časy, keď tých najsilnejších. Zároveň, v druhej polovici 19. storočia a hlavne na prelome storočí tu prekvitalo silné ochotnícke divadelníctvo. 

Zmenou vládnej moci v rokoch 1918-1919 bola historická časť maďarského mesta Komárom na ľavom brehu Dunaja, Rév –Komárom, pripojená k novovzniknutému Československu, čo otvorilo novú kapitolu aj v divadelnom živote mesta. Podmienky menšinového postavenia ovplyvnili a odklonili na vedľajšiu koľaj kultúrny a tým aj divadelný život v Komárne.

Viac sa dočítate na jokai.sk!