Mix 2019. 06. 14.

Jolly Phonics alebo zábavné učenie sa anglickej gramatiky v 1.ročníku

Po prvom úspešnom roku výučby Jolly Phonics  Basics prváci dokážu rozpoznávať v slovách 42 anglických hlások, spájať ich do slov a viet, písomnou formou zachytiť slová, používať pri čítaní a písaní techniku dekódovania a rozpoznať 12 najbežnejšie sa vyskytujúcich slov nepravidelného hláskovania.

Aby následne pokračovali výučbou, zoznamovali sa s alternatívnym čítaním a písaním hlások, porozumeniu slovných spojení, samostatného tvoreniu viet na základe obrázkov, čítaniu dekódovateľných knižiek  a rozoznávaním ďalších, bežne používaných slov nepravidelného hláskovania, pani učiteľky absolvovali osobný seminár a tréning v Centre Jolly Phonics v Pezinku, kde im boli techniky výučby prezentované a kde mali možnosť sa presvedčiť, že sa dá učiť angličtina zábavnou, kreatívnou a konštruktívnou formou.