Kultúra 2013. 09. 04.

Pramene tradícií – semináre pre vedúcich folklórnych súborov a krúžkov

Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s Odborom školstva Obvodného úradu v Nitre vás pozýva na odborné  semináre  pre  vedúcich  detských  folklórnych  súborov zamerané na tradičnú ľudovú kultúru.

FOTO: Ilustračné, jankohraško.sk
FOTO: Ilustračné, jankohraško.sk

Projekt „K prameňom tradícií“, garantovaný NOC a podporovaný MK SR, zahŕňa 4 stretnutia. Témami teoreticko-praktických seminárov sú detský folklór, práca s deťmi v detských kolektívoch, kritériá prípravy a uvedenia detského programu na scénu, metodika nácviku tanca, spevu. Lektormi sú odborníci z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, pedagogiky tanca, spevu a hudby. Účastníci seminárov získajú cenné teoretické informácie z oblasti tradičnej ľudovej kultúry a rovnako dôležité praktické skúsenosti pri práci s deťmi vo folklórnom kolektíve.

Stretnutia sa budú konať vždy od 8.30 do 15.00 v termínoch 12.9.2013, 3.10.2013, 24.10.2013 a 14.11.2013 v priestoroch Krajského osvetové strediska v Nitre, Fatranská 3.

Uzávierka prihlášok je 6.septembra 2013.

Bližšie informácie a prihlášky:
Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Mgr. Daniela Chytilová
chytilova.osveta@gmail.com, 035/76 03 783, 0911 204 031