Mesto 2021. 03. 11.

K už známemu červenému kovovému srdcu pribudlo ďalšie, tentokrát modré

Po tom, čo sa na siedmom sídlisku v susedstve knižnice, pri malom trhovisku objavilo kovové srdce na zber vrchnákov, sa do projektu zapája aj spoločnosť KOMVaK a.s., ktorá postavila na druhom sídlisku, na ulici E.B. Lukáča 25, modré kovové srdce určené na zber vrchnákov.

Vždy, keď sa toto kovové srdce naplní, spoločnosť KOMVaK a.s., odovzdá zbernému dvoru vyzbierané vrchnáky a výťažok venuje združeniu na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Komárne. Takto vyzbieraná suma sa pohybuje medzi 200 – 300 EUR za jednu tonu vyzbieraných vrchnáčikov pričom jedno naplnené srdce predstavuje cca 350 Kg. Vzhľadom k tomu, že červené srdce umiestnené na siedmom sídlisku, sa po cca troch dňoch naplnilo takmer úplne, rozhodli sa podporiť túto iniciatívu a tak verejnosti umožniť čo najefektívnejšiu podporu dobrej veci a zároveň poukazovať na význam ekologickej recyklácie.

„Veríme, že pravidelným prispievaním vrchnákov, sme spoločne schopní vyzbierať významnú finančnú čiastku, ktorá dozaista vyčaruje úsmev na tvári toho, pre koho je určená. Veď usúďte sami,“ oznamuje na záver spoločnosť KOMVaK a.s.