Mix 2020. 04. 22.

Kedy sa, podľa nových nariadení, nemusia nosiť rúška?

Úrad verejného zdravotníctva zverejnil informácie, ktoré upravujú pravidlá pre nosenie rúšok. Nové nariadenia sú platné od utorka.

Počas pandémie na Slovensku platia pravidlá, ktoré zakazujú vychádzať na verejnosť bez prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, šatkou, alebo iným spôsobom. Doteraz, avšak, neboli presne stanovené možné výnimky.

Rúška, podľa najnovších nariadení, nemusia mať:

– deti do veku 2 rokov

– osoby so závažnými poruchami autistického spektra

– osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti, vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelenej od ostatného priestoru na prepravu osôb

– osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost‘ od iných osôb minimálne 20 metrov

– osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne  20 metrov.

Pri používaní jednorazových rúšok je dôležité ich obmieňať v čo najčastejších intervaloch, v prípade látkových rúšok je potrebné ich oprať aspoň na 60°C a následne prežehliť po každom použití.

Pred nasádzaním rúšok je dôležité si dôkladne umyť ruky a rúško nasadiť tak, aby priliehalo na tvár a zakrývalo nos a ústa.

Zdroj: bratislavskenoviny.sk