Mesto 2021. 03. 02.

Knižnica v Komárne opäť poskytuje svoje služby, zatiaľ obmedzene

Dlhodobé obmedzenia sa dotýkajú už takmer rok každej oblasti v životoch ľudí. Rovnako to je aj v prípade Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne, kde sa však rozhodli vyhovieť verejnosti, pričom dodržiavajú všetky protiepidemiologické opatrenia. Knižnica tak funguje, avšak v obmedzenom režime.