Mesto 2023. 04. 25.

Petőfi 200 – Komárno navštívilo potulkové múzeum

Pri príležitosti Pamätného roka Sándora Petőfiho vytvorilo Petőfiho literárne múzeum v Budapešti tematické potulkové múzeum, ktorého hlavným cieľom je „preletieť“ Maďarskom a nazrieť s putovnou výstavou i za jeho hranice. 

Táto výstava prezentuje životné dielo Sándora Petőfiho novým spôsobom: jasne spája výklad s pojmom pokrok, rýchlosť, cesta. Cestovanie postavy Petőfiho a jeho vlastného tvorivého ja – spôsob, akým skúma a vytvára „domácu“ krajinu a spoločnosť – je tiež neoddeliteľne spojené s jeho tvorbou a autobiografiou.

Mária Fabó, riaditeľka Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne a Pál Venyercsan, riaditeľ Inštitútu Liszta Bratislava

Pod organizačnou taktovkou Inštitútu Liszta Bratislava navštívi Petőfiho autobus štyri miesta na Slovensku, z ktorých sa už aj uskutočnila prvá návšteva, a to 20. apríla v Komárne, v Knižnici Józsefa Szinnyeiho. Okrem návštevy múzea, ktoré bolo otvorené pre verejnosť, sa školáci mohli zúčastniť aj sprievodných aktivít. Hosťami týchto programov boli spisovateľ István Veres a stand-up komik Matej Makovický, ktorí sa prihovorili žiakom základných a stredných škôl, v maďarskom i slovenskom jazyku, o Petőfim. 

Knihu Istvána Veresa s názvom Petőfi, ktorá je veľmi populárna medzi mladými čitateľmi, vydalo Občianske združenie Bratislavské rožky v roku 2020. Odvtedy vznikla aj jej slovenská verzia vďaka prekladateľke Tímea Beck. Autor predstavil knihu trom skupinám žiakov, ktorí sa mohli v Knižnici Józsefa Szinnyeiho oboznámiť s bratislavskými aspektmi Petőfiho cestovania.

István Veres na prezentácii knihy Petőfi

Pred študentmi Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka sa v úlohe Petőfiho predstavil stand-up komik Matej Makovický, ktorý sa snažil priblížiť básnika slovenským stredoškolákom prostredníctvom jeho básní v slovenskom preklade. Hoci by sa mohlo zdať, že nemal ľahkú úlohu, Makovický vyvodil mnohé paralely medzi 19. storočím a každodenným životom študentov, čo viedlo naozaj k veľkému a živému záujmu z ich strany.

Stand-up Mateja Makovického

Medzitým Petőfiho autobus opustil Komárno a putuje ďalej po východnom Slovensku. Na jeseň ho však opäť očakávame v BratislaveNecpaloch a Banskej Štiavnici.

Zdroj: culture.hu