Mix Dél-komárom 2022. 02. 23.

Koľko toho človek zvládne?

25. február je od roku 2000 dňom spomienky na obete komunistických diktatúr v Maďarsku. Magyarock Dalszínház sa pri tejto príležitosti pripravuje na tento piatok od 18:30 v pevnosti Monostori špeciálne predstavenie.

Béla Kovács, generálny tajomník Nezávislej maloroľníckej strany, bol v tento deň v roku 1947 zatknutý sovietskymi úradmi za svoj odpor voči komunistom a odvlečený do Sovietskeho zväzu, kde strávil osem rokov v zajatí, najskôr v Gulagu a potom 25. septembra 1951 v Moskve.

Zatknutie a zadržanie politika bolo prvým krokom na ceste, ktorou komunistická strana vytlačila svojich odporcov a posunula sa tak k nastoleniu totálnej diktatúry jednej strany.

Čierna kniha komunizmu uvádza počet obetí komunizmu na celom svete podľa odhadov a archívnych výskumov približne 100 miliónov.

„Tentoraz sme naštudovali hlbokú hudobnú tragédiu s hlbokými myšlienkami, akúsi komornú drámu, ktorá pripomína život Jánosa Rózsása, jeho dni v gulagu,“ povedal  riaditeľ divadla Csaba Vizeli .

V hlavných úlohách hudobno-poetickej líniovej tragédie sa  predstavia Zsolt Kósa, Tamás Mészáros, Csaba Gieler a Ágnes Kuczmann. Dielo  je sprevádzané pútavými melódiami skladateľa Szabolcsa Medveczkého. Režisérom je Csaba Gieler, scénický pohyb má na starosti Gábor Bakó.

Zdroj: komaron.hu