Mesto 2014. 04. 04.

Komárňanská nemocnica dostala zásielku zo Švajčiarska

Všeobecná nemocnica Komárno prevzala dar za takmer 6 000 Eur od spoločnosti Jobtex.  Staré nočné stolíky budú nahradené novšími, ktoré nemocnici poslali zo Švajčiarska. Zamestnanci tiež dostali nové ochranné pracovné odevy.

„Náklady spojené s nákupom a čistením pracovných odevov sú pri takom počte zamestnancov, a tak vysokých nárokoch na čistotu naozaj vysoké. Som preto veľmi vďačný spoločnosti Jobtex, že takýmto spôsobom pomohla našej nemocnici,“ uviedol riaditeľ FORLIFE n.o. Mgr. Viktor Dudáš. Ďalej obdržala nemocnica tiež upratovacie vozíky, ktoré umožnia efektívnejšie a pohodlnejšie upratovanie nemocničných priestorov.

Spoločnosť pomohla nemocnici v Komárne už aj v minulosti.  Riaditeľ nemocnice, Mgr. Viktor Dudáš, poďakoval za opakovanú pomoc spoločnosti Jobtex za dary, ktoré  prispievajú k zlepšeniu podmienok v našej nemocnici. Firma Jobtex otvorila svoju prevádzku v Novej Stráži pri Komárne pred 7 rokmi. Táto, pôvodom švajčiarska spoločnosť sa špecializuje na výrobu pracovných, ochranných a zdravotníckych odevov. Podnik dokáže vďaka starostlivému výberu materiálov a dodávateľov dlhodobo garantovať vysokokvalitné produkty a servis na najvyššej úrovni.

TEXT: Mikuláš Keszan

Vyjadrite svoj názor