Mesto 2022. 04. 08.

Komárňanská nemocnica má novú, plne automatickú kotolňu

Spoľahlivé teplo pre Nemocnicu AGEL Komárno zabezpečuje už tri mesiace úplne nová, plne automatická kotolňa. Investíciu v hodnote 1,2 milióna. EUR zrealizovala spoločnosť AGEL v spolupráci s dcérskou spoločnosťou VSE – innogy Solutions. Prvý štvrťrok prevádzky potvrdil bezproblémovosť prevádzky, spoľahlivú dodávku a vhodnú reguláciu tepla.

,,Kotolňa je síce pred zrakmi pacientov a návštevníkov skrytá, ale pre chod nemocnice principiálne dôležitá. Naši zamestnanci a pacienti musia mať pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pripravené adekvátne podmienky, teplo a teplá voda je základ,“ hovorí riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška. Rekonštrukcia či výstavba novej kotolne je vždy finančne aj technicky náročná záležitosť. Pôvodná kotolňa už bola v havarijnom stave, nemocnica riešila výpadky dodávky tepla a tiež únik tepla z pohľadu šetrenia.

,,Investícia spoločnosti AGEL predstavuje  takmer 1,2 mil. EUR, plne automatizovaná kotolňa má výkon  2,6 MW. Spoločnosť innogy Solutions nám modernizáciu realizovala na mieru, toto riešenie zahŕňalo výmenu kotla a teplovodných rozvodov, ale aj samotnú technológiu, meranie a reguláciu systému. Chod kotolne je riadený z centrálneho dispečingu, vďaka čomu veríme v racionalizáciu nákladov a celkovú úsporu. Práve spoľahlivosť, dlhá životnosť a úspory boli piliere tohto projektu,“ objasnil Miroslav Jaška. Výzvou bolo aj to, že nová kotolňa bola spúšťaná do prevádzky na začiatku vykurovacieho obdobia. ,,Vyžiadalo si to niekoľkohodinové odpojenie od tepla, čo sa však podarilo zvládnuť tak, aby to  pacienti ani zamestnanci nemocnice nepocítili. Dôležitá bola skvelá koordinácia zo strany VSE,“ dodáva riaditeľ.  Nová kotolňa dodáva teplo pre 8 budov Nemocnice AGEL Komárno.