Mesto 2022. 02. 14.

Komárňanská nemocnica naďalej opeknieva

Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva samosprávneho kraja poslanci schválili zmenu rozpočtu a na skrášlenie okolia nemocnice vyčlenili sumu 89 500 eur. Vďaka tejto finančnej podpore obnovia okolie pavilónu urgentného príjmu, ktorý má byť čoskoro odovzdaný do užívania, zrevitalizujú zelené plochy a nainštalujú drobnú architektúru pre pohodlie pacientov i návštevníkov.

O niekoľko mesiacov bude slávnostne otvorené nový urgentný príjem komárňanskej nemocnice, ktorý vďaka modernizácii za 11 miliónov eur poskytne pacientom nielen moderné vybavenie, ale aj efektívnu pohotovostnú starostlivosť, a budú prepojené aj jednotlivé oddelenia nemocnice. Výstavbu však spomaľovalo zvyšovanie cien stavebného materiálu, ktoré prinieslo značné dodatočné náklady, čo viedlo spoločnosť AGEL k tomu, že upustila od úpravy okolia budovy. Vedenie nemocnice hľadalo zdroje na dokončenie prác.

„Keď sme videli plány, mesto bolo pripravené pomôcť, ale nakoľko ide o majetok samosprávneho kraja, oslovili sme spolu so zástupcom primátora Ondrejom Gajdáčom vedenie samosprávneho kraja. Na osobnom stretnutí sme plány predložili predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja Milanovi Belicovi a požiadali sme podporu aj poslancov,“– uviedol primátor Béla Keszegh. Dodal, že sú vďační poslancovi Norbertovi Becseovi, ktorý návrh na rokovanie predložil, a vedúcemu klubu Ivanovi Farkasovi, ktorý tejto veci viackrát pomohol. Mohli sa spoľahnúť aj na Mariána Kéryho a jeho skupinu poslancov, ako aj na niektorých nezávislých poslancov.

Schválených 89 500 eur sa použije predovšetkým na úpravu okolia pavilónu urgentného príjmu, úpravu terénu a inštaláciu drobnej architektúry – lavičiek, odpadkových košov – v záujme zabezpečenie pohodlia návštevníkov. Oddelenie urgentného príjmu sa má otvoriť o niekoľko mesiacov a súčasne sa bude upravovať jeho okolie.

„Spolupráca s miestnou a krajskou samosprávou je veľmi dobrá a takéto zlepšenia sú jednoznačne v záujme obyvateľov. Pomohli nám aj pri kúpe budovy bývalých slobodární pre zdravotné sestry, ktorú chceme zrekonštruovať a poskytnúť v ňom bývanie pre zdravotnícky personál. Mesto nás podporuje vo všetkých oblastiach a pán primátor už priviedol do nemocnice niekoľko sponzorov. Dostali sme prístroje na pľúcnu ventiláciu, nové EKG a pred Veľkou nocou bude zrekonštruovaná aj kalvária v areáli nemocnice. Táto súdržnosť pomôže skrášliť nemocnicu a zachovať jej súčasné za-radenie,“ – povedal riaditeľ Miroslav Jaška.

Ďalšie investície realizujú aj v ďalšom pavilóne, kde sa rekonštruuje onkologické oddelenie, aby poskytovalo najmodernejšiu dostupnú liečbu. Odborné grémiá hodnotia komárňanskú nemocnicu čoraz lepšie, pričom v hodnotení INEKO zverejnenom v decembri minulého roka sa komárňanská nemocnica umiestnila na treťom mieste v rebríčku najlepších všeobecných nemocníc v krajine, čo je o viac ako 10 priečok vyššie ako v posledných rokoch. Nemocnica má v súčasnosti 14 oddelení a 23 ordinácií.