Mesto 2022. 01. 24.

Komárňanská nemocnica od piatku začína s očkovaním detí najmladšej vekovej kategórie

Nemocnica AGEL Komárno sa po prechodnom zlepšení pandemickej situácie už intenzívne pripravuje na nástup mutácie omikronu čo sa týka organizačnej prípravy a možných scenárov vývoja. Podstatnou novinkou v nemocnici je, že od piatku 28. januára nemocnica spúšťa očkovanie najmladšej vekovej kategórie  – detí 5 až 11 rokov.

Vývoj pandémie koronavírusu má, ako sa zdá, v Nemocnici AGEL Komárno za sebou ďalšiu, III. vlnu a očakáva príchod IV. vlny, tzv. omikronovej mutácie. Zatiaľ sú však čísla hospitalizovaných v nemocnici s covidom priaznivé. ,,Momentálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť 10 pacientom s potvrdeným covidom na štandardných kyslíkových lôžkach, ďalší 4 sú suspektní. Napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu si vyžadujú 4 pacienti. Všetci, ktorých sme minulý týždeň prijali s koronavírusom na hospitalizáciu sú neočkovaní,“ hovorí riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška. Spomedzi zamestnancov je kvôli koronavírusu na PN 10 kolegov a 5 sú v karanténe.

Postupný nábeh mutácie omikronu už zčasti naznačuje PCR pozitivita testovaných, ktorá za minulý týždeň dosiahla 36%. ,,Prijali sme opatrenia organizačné, technické aj technologické, aby sme dopad omikronu pre nemocnicu čo najviac eliminovali. Keďže však je región pomerne dobre preočkovaný a rovnako tak aj drvivá väčšina našich zdravotníkov, verím, že vlna tak rýchlo, ako príde aj pominie,“ hovorí riaditeľ nemocnice.

Za uplynulý týždeň nemocnica zaočkovala vyše 3500 záujemcov proti koronavírusu v štyroch očkovacích centrách, počty prvoočkovancov sa však znižujú. ,,Po zvýšenom záujme o očkovanie na začiatku roku 2022, evidujeme u nezaočkovaných pokles záujmu. Z nášho pohľadu je však očkovanie stále jediným spoľahlivým spôsobom, ako bojovať s covidom. Od piatku 28. januára nemocnica prichádza s novinkou – očkovaním detí vo veku 5 až 11 rokov. Vakcinácia je podmienená registráciou detí na www.korona.gov.sk, každé dieťa musí prísť v sprievode zákonného zástupcu a na mieste je vždy prítomný aj pediater. Očkovať nebudeme priamo vo vakcinačnom centre, ale v pediatrickej ambulancii v budove G na prízemí. Každé dieťa bude v NCZI riadne zaregistrované, že bolo očkované,“ hovorí námestníčka pre ošetrovateľstvo MUDr. Gabriela Filkóová. Očkuje sa vakcínou od spoločnosti Pfizer/Biontec a ide o menšiu dávku, ako dostávajú dospelí.  

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK