Mesto 2022. 11. 28.

Komárňanská nemocnica privítala žiakov Strednej zdravotníckej školy z Dunajskej Stredy

Nemocnica AGEL Komárno v mesiaci november privítala žiakov 4. ročníka Strednej zdravotníckej školy z Dunajskej Stredy s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským.

V súvislosti s personálnym obsadením zdravotníckych pracovníkov najmä na pozície sestier nemocnica privítala možnosť spolupráce so zdravotníckymi školami. Riaditeľka kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL PhDr. Jana Ondrišová, MPH spolu s námestníkom pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice AGEL Komárno, PhDr. Csabom Bozsakym, navštívili zdravotnícke školy, kde študentom predstavili komárňanskú nemocnicu, štipendijný program AGEL-u, možnosti ďalšieho štúdia s podporou spoločnosti AGEL a prerokovali možnosť exkurzie študentov. Školy túto možnosť srdečne privítali.

Pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení privítal študentov riaditeľ nemocnice spolu s riaditeľkou kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL a s námestníkom pre ošetrovateľskú starostlivosť komárňanskej nemocnice. Študenti boli rozdelení do skupín, a tak navštívili všetky priestory nemocnice. Vedúce sestry ich previedli oddeleniami a predstavili im prácu sestier. Študenti absolvovali exkurziu na izbách pacientov, vyšetrovne aj pracovne sestier. Zaujali ich oddelenia, ktoré prešli obnovou a vo vynovených priestoroch a poskytujú komfort hospitalizovaným.

„Dúfam že táto exkurzia bola pre študentov  Strednej zdravotníckej školy z Dunajskej Stredy prínosom a veľmi by sme sa tešili, keby po skončení štúdia prišli pracovať do našej nemocnice,“ povedal riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška, MPH.