Mesto 2023. 03. 22.

Komárňanská nemocnica privítala žiakov Strednej zdravotníckej školy z Nových Zámkov

Nemocnica AGEL Komárno sa snaží systematicky oslovovať svoje budúce zdravotnícke posily. Cestou, ktorá sa najviac osvedčila, je spolupráca so školami v regióne. V marci privítala žiakov 4. ročníka Strednej zdravotníckej školy z Nových Zámkov s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským. Budúci zdravotníci sa živo zaujímali o dianie v nemocnici a mnohých táto návšteva veľmi oslovila.

V súvislosti s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov, najmä na pozície sestier,  komárňanská  nemocnica privítala možnosť spolupráce so zdravotníckymi školami. Riaditeľka kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL PhDr. Jana Ondrišová, MPH spolu s námestníkom pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice AGEL Komárno, PhDr. Csabom Bozsakym, navštívili zdravotnícke školy, kde študentom predstavili komárňanskú nemocnicu, úspešný štipendijný program AGEL-u, možnosti ďalšieho štúdia s podporou spoločnosti AGEL a prerokovali možnosť exkurzie študentov. Školy túto možnosť privítali a výsledkom je aj návšteva zmienených študentov.

Pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení privítal študentov námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť komárňanskej nemocnice PhDr. Csaba Bozsaky. Študenti boli rozdelení do piatich skupín, tak aby postupne navštívili všetky priestory nemocnice.  Komárňanskí zdravotníci ich previedli oddeleniami a predstavili im detailne prácu a úlohu sestier. Študenti absolvovali exkurziu na izbách pacientov, vyšetrovne aj pracovne sestier. Zaujali ich oddelenia, ktoré prešli obnovou a vo vynovených priestoroch a poskytujú komfort hospitalizovaným.

„Dúfam že táto exkurzia bola pre študentov  Strednej zdravotníckej školy z Nových Zámkov prínosom a veľmi by sme sa tešili, keby po skončení štúdia prišli pracovať do našej nemocnice,“ povedal riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška, MPH.