Mesto 2023. 12. 15.

Komárňanská nemocnica splnila najvyššie kritéria kvality a bezpečnosti Spojenej akreditačnej komisie

Nemocnica AGEL Komárno za účasti ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej dnes predstavila výsledok ďalšej rozsiahlej investície do rekonštrukcie zdravotníckeho zariadenia. Pavilón E sa vďaka reinvestícii Nitrianskeho samosprávneho kraja stal energeticky úspornou budovou, ktorá šetrí náklady, životné prostredie a zlepšuje podmienky pre pacientov aj personál. To, že nemocnica neustále napreduje nielen vo zvyšovaní štandardu, ale aj v medicínskom rozvoji potvrdzuje i skutočnosť, že splnila kritériá kvality Spojenej akreditačnej komisie (SAK) a získala vysoko uznávanú akreditáciu kvality zdravotníckeho zariadenia. Na Slovensku ju má aktuálne iba komárňanská nemocnica a Nemocnica AGEL Košice-Šaca.

V záujme zvyšovania komfortu a znižovania nákladov prešla budova pavilónu E komplexnou vonkajšou rekonštrukciou, ktorá zahŕňala výmenu okien a dverí na celom objekte, zateplenie strechy a zateplenie stien s prevetrávanou fasádou. Zateplenie pavilónu predstavuje nielen tepelný štít, ale aj ochranu nosných konštrukcií, keďže ich chráni pred poveternostnými vplyvmi a tepelnými zmenami, čím sa predlžuje životnosť stavby. „Nemocnica tak získala moderný vzhľad architektonicky zladený s interným pavilónom a budovou urgentného príjmu. Najväčším benefitom však je, že sa z nej stala energeticky úsporná budova s energetickým certifikátom,“ uviedol predseda predstavenstva AGEL a AGEL SK Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M.. Vo vynovenej budove sa nachádza oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, časť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, časť chirurgického oddelenia, chirurgická JIS, aj neurologická ambulancia.

Rekonštrukcia bola financovaná z tzv. reinvestície, čo znamená, že finančné prostriedky, ktoré Nitriansky samosprávny kraj získal z nájmu spoločnosti AGEL vrátil späť do zveľadenia svojho vlastného majetku, ktorým je aj táto budova. „Oceňujem, že týmto efektívnym krokom sa Nitrianskemu samosprávnemu kraju a komárňanskej nemocnici úspešne darí zvyšovať komfort pre pacientov a personál. A nielen to. Nemocnica sa stáva atraktívnejšou aj z pohľadu zamestnávateľa, čo je predpoklad dostatočného personálneho vybavenia, a tým pádom aj lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov zo spádovej oblasti, ktorých je približne 110-tisíc,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková. Obnovou tejto budovy sa spolupráca rozhodne nekončí. Obe strany majú záujem pokračovať v ďalšom zveľaďovaní komárňanskej nemocnice.

Aj vďaka doterajším investíciám a neustálej snahe zvyšovať kvalitu poskytovanej starostlivosti sa Nemocnica AGEL Komárno spolu s Nemocnicou AGEL Košice-Šaca stali jedinými všeobecnými nemocnicami na Slovensku, ktoré získali akreditáciu Spojenej akreditačnej komisie (SAK), ktorá je členom renomovanej medzinárodnej organizácie International Society for Quality in Health Care. „Akreditácia SAK garantuje, že zdravotnícke zariadenia dodržiavajú postupy podľa presne stanovených kritérií kvality a bezpečnosti. Štandardizácia postupov sa týka takmer každej činnosti, ktorá súvisí s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou či s pobytom pacienta v zariadení,“ hovorí riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Mgr. Miroslav Jaška, MPH.

Spojená akreditačná komisia je nezávislá spoločnosť, ktorá v uplynulých mesiacoch v komárňanskej nemocnici vykonala audit kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas celej cesty pacienta – od jeho príchodu do zariadenia, až po vyliečenie, či stanovenie liečby. Posudzovala napríklad čas vybavenia pacienta, úroveň jeho informovania, vyhodnocovanie výsledkov vyšetrení a podobne. Na získanie akreditácie musí zdravotnícke zariadenie dodržiavať štandardizované postupy pri liečbe, ale aj pri nakladaní s odpadom, manažmente budovy, pri bezpečnostných a hygienických opatreniach či pri krízových situáciách.

„Akreditácia SAK je nekončiaci sa proces, ktorý potvrdzuje kvalitu zariadenia a zároveň ho zaväzuje k neustálemu dodržiavaniu nastavených štandardov. V platnosti je tri roky, počas ktorých prebiehajú pravidelné vnútorné audity a po troch rokoch sa celý proces hodnotenia zopakuje. Už teraz môžem povedať, že komárňanská nemocnica má záujem obhájiť získanie akreditácie. Našou prioritou tak aj naďalej ostáva poskytovať čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov a zároveň vytvárať moderné a príjemné prostredie s technickým vybavením pre našich zamestnancov,“ dodáva predseda predstavenstva AGEL a AGEL SK Ing. Michal Pišoja, MPH, LL. M.

Nemocnica AGEL Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110-tisíc obyvateľov spádového územia okresu Komárno. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje pacientom na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 25 ambulanciách a 8 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.