Mesto 2019. 08. 14.

Komárňanská nemocnica upozorňuje na detské úrazy počas leta

Lekári v Nemocnici Komárno, člen skupiny AGEL, zaznamenávajú nárast detských úrazov v letnom období. Deje sa tak preto, že deti v lete trávia viac času bez dozoru, čoho výsledkom sú častejšie zranenia. Preto je veľmi dôležitá prevencia a aktívne apelovanie na rodičov s upozorneniami, že stačí len chvíľa nepozornosti a niektoré prípady môžu skončiť tragicky. 

Najrizikovejšou časťou domácnosti je kuchyňa a kúpeľňa, v prírode je však nástrah oveľa viac. Zvýšená úrazovosť v domácnosti je v zimnom období, zvýšená úrazovosť v externom prostredí je v období leta, keď sú deti  viac vonku, skúšajú nové veci, viac sa venujú rizikovejším činnostiam. Deti v letnom období väčšinou trpia úrazmi rúk, nôh, ťažkými poraneniami hlavy, chrbtice a vnútornými  poraneniami brucha. K vážnejším úrazom dochádza zväčša pri hrách a športových aktivitách.

,,Najčastejším dôvodom hospitalizácie sú úrazy hlavy s poranením mozgu, zlomeniny horných a dolných končatín a tupé úrazy brucha.  Mesačne hospitalizujeme pre úrazy v priemere okolo 20 pacientov do 18 rokov,“ uviedol MUDr. Gustáv Škodáček, primár chirurgického oddelenia v Nemocnici Komárno.

Pre prázdninujúcich školákov sú značne rizikové vodné plochy, v ktorých nevidieť na dno a deti do nich s obľubou skáču. V takom prípade potom hrozia poranenia chrbtice, hlavne pri skokoch do vody, kde je malá hĺbka alebo sa v nej nachádzajú skryté predmety. Pri kúpaní treba dbať na zvýšenú pozornosť, človek sa topí v tichosti, a keď už vdýchne vodu, začne sa dusiť, nedokáže kričať. V súvislosti s vodou je dôležitý aj iný pohľad, dieťa potrebuje v teplých letných dňoch kontrolovaný prísun tekutín. Nedostatočný pitný režim totižto predznamenáva prehriatie, ktoré okrem malátnosti, bolestí hlavy a podobne môže spôsobiť až stratu vedomia.

Skákanie na trampolínach a šmýkanie na toboganoch sú osobitým zdrojom rizika úrazu. Menšie deti by mali mať dospelí stále na očiach. Rozsah úrazov v dôsledku požitia nevhodných predmetov, stiahnutia ťažkých predmetov na vlastné telo, obarenia horúcou tekutinou, napitia sa nebezpečných chemikálií, priamo súvisí s vekom dieťaťa, jeho schopnosťou rozoznať nebezpečenstvo a pozornou starostlivosťou zo stany rodičov. Časté úrazy vznikajú aj v čase, keď je dieťa doma osamote. Keď deti trávia čas doma samé, dochádza neraz k obareninám a popáleninám, napríklad pri varení a skúšaní hier s ohňom. Veľkú skupinu úrazov tvoria  rezné rany, ktoré vznikajú pri príprave jedla. Dieťa by malo vždy vedieť, na koho sa môže obrátiť a mať v dosahu napísané telefónne čísla na záchranárov i rodičov.

Ako má rodič postupovať pri úraze? V prvom rade nepanikáriť, nadmerne s dieťaťom nehýbať a sledovať či je pri vedomí. Ak nie, treba ihneď volať na číslo 112! Rodič by mal vedieť návštevu lekára veľmi dobre zvážiť, a ak to nie je nutné, poradiť si domácim ošetrením. Samozrejme, ak nemá skúsenosť s detskými úrazmi alebo si nie je istý, rozhodne netreba nič podceňovať a návštevu lekára by sa nemal odkladať.