Kultúra 2016. 04. 05.

Komárňanské FOTO Spektrum 2016

Fotografia je umenie, veda a praktické vytváranie trvalých obrazov záznamom svetla alebo elektromagnetického žiarenia, a to buď chemicky pomocou svetlocitlivého materiálu ako je fotografický film, alebo elektronicky prostredníctvom obrazového snímača. Stala sa populárnym koníčkom verejnosti už krátko po svojom vynájdení. V súčasnej spoločnosti zohráva fotografia dôležitú úlohu ako komunikačné médium, ale aj ako nástroj vedy a techniky.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne 1. apríla 2016 o 17:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne slávnostne vyhodnotilo súťaž fotografov nášho okresu v oblasti amatérskej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum 2016. Súťaž bola regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2016. Vernisáži predchádzal rozborový seminár, zameraný na analýzu prihlásených fotografií jednotlivých autorov. Odborná porota v zložení Ladislav Vallach –  predseda poroty, František Holop a Zuzana Makaryszynová ocenila rôznorodosť prihlásených fotografií, vyzdvihla ich počet a kvalitu.

Aj tento rok sa nám potvrdilo, že fotografia je stále populárna čo dokazuje aj množstvo prihlásených fotografií, ktorých bolo 223 od 42 autorov. Odborná porota udelila 6 prvých, 6 druhých a 7 tretích miest. Ďalej 11 čestných uznaní, jednu cenu udelili aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Komárne Anna Vargová. V tematickej kategórii Najkrajšia fotografia Komárna udelil hlavnú cenu primátor nášho mesta Ing. László Stubendek.

Na vernisáži súťaže ROS v Komárne v premiére ako prvé uviedlo krátke časozberné video o Komárne, ktorého autorom je Martin Kučera. Martin na tomto projekte pracoval v rokoch 2013 – 2016 a skladá sa z 3706 fotografií. Za prvé 3 dni od zverejnenia si video pozrelo takmer 2500 ľudí.

V sále MsKS je vystavených 158 fotografií, ktoré si môžete pozrieť do 30. apríla 2016. Porota mala tento rok sťaženú prácu, pretože od tohto roka môže do krajského kola postúpiť len 100 najlepších fotografií. Táto novinka zasiahla náš okres, pretože v ňom pôsobí veľké množstvo talentovaných a aktívnych fotografov, a vybrať z tohto kvanta je tvrdý oriešok. Krajské kolo, ktoré bude aj tento rok organizovať Regionálne osvetové stredisko v Komárne, sa bude konať 10. júna 2016. Novinkou tohto ročníka je tiež výstavný priestor. Bude ním Galéria LIMES v Komárne.

Už teraz vás srdečne pozývame!

IMG_0007 IMG_0013 IMG_0015 IMG_0028 IMG_0030

OCENENÍ:

  1. skupina: autori do 16 rokov – Čiernobiela fotografia
Meno autora Názov diela Rok vzniku Poznámky
Veronika Bajnóczyová Brnáková Pevná linka 2015 1. miesto
Eszter Bencsík Ticho kráča 2016 3. miesto
Matej Szabó Zamyslený 2014 Čestné uznanie
  1. skupina: autori do 16 rokov – Farebná fotografia
Meno autora Názov diela Rok vzniku Poznámky
Mário Bendík Naše krásne Slovensko 2015 2. miesto
Eszter Bencsík Kameň, mach, ľúbim to 2016 Čestné uznanie
  1. skupina: autori do 21 rokov – Čiernobiela fotografia
Meno autora Názov diela Rok vzniku Poznámky
Lea Grupáčová Dotyk 2014 1. miesto
Pohyblivé tiene 2015
Kristína Mikolášová Etiópska princezná 2013 2. miesto
Marek Havlitus Odrazy 2016 3. miesto
Simona Oravecová Dymové variácie I. 2014 Čestné uznanie
Nový začiatok 2013

 

  1. skupina: autori do 21 rokov – Farebná fotografia
Meno autora Názov diela Rok vzniku Poznámky
Lea Grupáčová Mesto v tme, nebo v plameňoch 2014 1. miesto
Neschovávaj sa za klobúk! 2015
Gabriella Ottová Vzdialenosť 2016 2. miesto
Simona Oravecová Zahalená zátoka 2016 3. miesto
Kristína Mikolášová Svetlo života 2016 Čestné uznanie
Ádám Polák Začiatky 2016 Čestné uznanie
Szilárd Izrael Oko je okno do duše 2016 Čestné uznanie
The freedom is help you to shape the world for a better place 2016

III. skupina: autori od 21 rokov – Čiernobiela fotografia

Meno autora Názov diela Rok vzniku Poznámky
Petra Doležová Midnight Spirit 2012 1. miesto
Optical Illusion I. 2012
Autoportrét I. 2011
Autoportrét II. 2011
Mgr. Angelika Kopják Jin a Jang 2016 2. miesto
Tajomný neznámy 2016
Ervin Horesnyík Bolesť 2015 3. miesto
Pavol Sedliak Let v hmle 2016 3. miesto
PhDr. Mária Virágh Body art 2015 Čestné uznanie

 

III. skupina: autori od 21 rokov – Farebná fotografia

Meno autora Názov diela Rok vzniku Poznámky
Peter Orvoš Apollo v hmle 2016 1. miesto
Ing. Martin Kučera Všetko pripravené 2015 2. miesto
Tibor Krüger Svetelná cesta 2015 3. miesto
Mgr. Angelika Kopják Na pastve 2015 Čestné uznanie
Ervin Horesnyík Cesta do neba 2015 Čestné uznanie
Pozornosť 2016
Milan Uhrin Hovor 2015 Čestné uznanie
PhDr. Mária Virágh Ponáhľaj sa pomaly 2015 Cena riaditeľky

ROS v Komárne

Daniel Nagy Prisoner of time (Väzeň času) 2016 Cena riaditeľky

MsKS v Komárne

 

Tematická kategória – Najkrajšia fotografia Komárna

Meno autora Názov diela Rok vzniku Poznámky
Viktor Krűger Komárno I. 2014 1. miesto
Krisztina Borbély Prístav 2013 2. miesto,

Cena primátora

mesta Komárno

Ing. Martin Kučera Sv. Rozália 2011 3. miesto
Kráľ 2015
Mgr. Angelika Kopják Pohľad do minulosti 2015 Čestné uznanie