Mix 2019. 10. 20.

Fotosúťaž: Svieťme si na cestu, nie na hviezdy

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 9. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním svetelné znečistenie.

Fotografi súťažia v 3 kategóriách: Ako rozhodne nesvietiť je kategória zahŕňajúca osvetlenia pre estetický zážitok a bezúčelne plytvajú elektrinou. Správne svetlo sústreďuje diela zachytávajúce osvetlenie šetrné voči nočnému životnému prostrediu. Variácie na svetlo a tmu je téma úplne otvorená autorovej interpretácii a je jedinou kategóriou, v ktorej je povolená fotomontáž.

Fotografie umiestnené na 1., 2, a 3. mieste budú ocenené finančnou odmenou a zároveň budú publikované na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos 1/2020.

Viac informácií nájdeš na oficiálnej stránke súťaže.