Kultúra 2015. 06. 18.

Fotografi na workshope dobýjali komárňanskú pevnosť

Už po štvrtý krát malo Regionálne osvetové stredisko v Komárne tú česť a usporiadalo krajskú postupovú súťaž amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2015. Krajského kola sa zúčastnili najlepší fotografi z regionálnych kôl, ktoré sa konali v Nitre, Topoľčanoch, Nových Zámkoch, Leviciach a Komárne.
Odborná porota v zložení Ing. Teodor Nagy – predseda poroty, Mgr. Mária Candráková, Mgr. Rudolf Lendel, PaedDr. Gabriela Kosmályho a Ivan Kelement sa 12. mája 2015 zhodla na oceneniach pre fotografov a vybrala najlepších 220 fotografií na krajskú výstavu. Presne o mesiac neskôr 12. júna 2015 sme pripravili pre všetkých fotografov, ich rodiny a aj všetkých hostí slávnostné vyhodnotenie súťaže v Miestnom kultúrnom stredisku v Nesvadoch. Riaditeľka ROS v Komárne Mgr. Viera Vlčková spolu s predsedom poroty odovzdala všetkých 47 ocenení a zapriala fotografom veľa šťastia v celoštátnom kole.
Počas tohto slávnostného popoludnia sa udiala ešte jedna vzácna udalosť. Na návrh Regionálneho osvetového strediska v Komárne generálna riaditeľka Národného osvetového centra v Bratislave Jana Kresáková udelila POCTU NÁRODNÉHO OSVETOVÉHO CENTRA Teodorovi Nagyovi pri príležitosti 35. výročia jeho tvorivej činnosti v oblasti amatérskej fotografie a 25. výročia práce vo vedení fotoklubu HELIOS. Poctu odovzdala PhDr. Zuzana Školudová, kultúrno-osvetová pracovníčka NOC, špecializovaná na amatérsky film a fotografiu.
V sobotu 13. júna 2015 sa konal workshop „Tajomná pevnosť“. Pre prihlásených autorov ROS v Komárne pripravilo jedinečnú možnosť nafotiť druhú najväčšiu pevnosť v Európe, ktorá nebola nikdy dobytá. V jej najslávnejších časoch ju obývalo cez 200 tisíc vojakov. Leží na území dvoch štátov /Slovensko, Maďarsko/ a na sútoku dvoch riek /Váh, Dunaj/. Jej celková rozloha je cca 50ha. Workshop sa konal v priestoroch Ústrednej pevnosti, ktorá je nádherne fotogenická. Dlhé klenbové chodby, zaujímavá architektúra a svetlo zanechali vo fotografoch neopakovateľné spomienky.

AMFO 2015 – Ocenení