Fotky 2021. 04. 06.

Komárňanské FOTO Spektrum 2021: Poznáme víťazné fotografie!

Rok 2021 je pre neprofesionálnych fotografov veľmi zvláštny. Obmedzené možnosti stretávania boli možno práve tým, čo vyhnalo mnohých nás, nie len fotografov, do prírody. Rodiny strávili viac spoločného času a rodičia naviedli deti na fotografovanie. V niektorých prípadoch to bolo aj naopak – deti primäli rodičov fotografovať. Tento jav sa nám v tohtoročnej súťaži vyskytol. Bolo to veľmi príjemné zistenie, že rodiny spoločne strávený čas premietli do nádherných fotografií, ktoré prihlásili do našej súťaže. Aj mená ocenených vám prezradia tento trend a toto „rodinkárstvo“ budeme podporovať v každom smere.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, ako hlavný organizátor, pripravilo aj vďaka finančnej podpore Mesta Komárno súťaž amatérskej fotografickej tvorby Komárňanské FOTO Spektrum 2021, ktorá je okresným kolom 49. ročníka postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021.

Odborná porota v zložení: Jozef Peniak – predseda poroty, Tibor Varga, Kvet Nguyen členovia poroty nemala ani tento rok ľahkú prácu. 199 prihlásených fotografií od 34 autorov porota hodnotila elektronicky pomocou hodnotiaceho formulára a následne aj spoločným virtuálnym stretnutím prostredníctvom aplikácie ZOOM. Nakoniec bolo udelených 7 prvých, 7 druhých a 7 tretích miest tiež 21 čestných uznaní.  Jednu cenu udelila aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr. Viera Vlčková.

Výstavná kolekcia obsahuje 115 najkrajších snímok. Porota tento rok ocenila až 90 najlepších fotografií, ktoré postupujú do krajskej súťaže. Veríme, že sa nám čoskoro podarí nainštalovať aj klasickú výstavu v priestoroch MsKS Béni Egressyho v Komárne. Termín včas zverejníme. Zatiaľ vám ponúkame prechádzku našou virtuálnou výstavou: https://www.roskn.sk/podujatia/komarnanske-foto-spektrum-2021-vyhodnotenie/.

Na záver už len pár slov predsedu poroty: „Pri hodnotení tejto súťaže sme sa ako porotcovia riadili citátom Ansela Adamsa: „Skutočný fotograf nemusí vysvetľovať niečo, čo sa nedá vyjadriť slovami.“ Keďže súťažiaci neboli pri nás fyzicky prítomní, tak jediné, čo mohlo osloviť kritické oči a mysle nás porotcov, boli ich fotografické diela. Umelecká úroveň predkladaných prác bola vysoká. Po kreatívnej stránke prezentovala tvorivosť autorov a väčšina prác mala aj výbornú technickú kvalitu fotografického prevedenia. Za pozornosť stáli práce najmladších autorov, ktorí priniesli nové nápady a istú bezstarostnosť emocionálneho uchopenia tém.“ (Jozef Peniak)

Regionálne osvetové stredisko v Komárne

Komárňanské FOTO Spektrum 2021

Okresná súťaž 49. ročníka postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021
Ocenení autori
I. veková skupina: autori do 15 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia

 1. miesto: András Gergely Jakab / Povadený – Összeveszve
 2. miesto: Adam Kučera / Zaľúbení
 3. miesto: Ádám Török / Vtáci – Madarak
  Čestné uznanie: Eszter Erdélyi / Strom a drevo – Fák, Zabudnutý – Ottfelejetett
  Čestné uznanie: Dominik Molnár / Strážca čias – Az idő őrzője
I.A_András_Gergely_Jakab_Povadený_Összeveszve

B. kategória: farebná fotografia

 1. miesto: Ádám Török / Cyklus – Körforgás
 2. miesto: Adam Kučera / Matuzalem, Nie je kabína ako kabína
 3. miesto: Dominik Molnár / Okno – Ablak
  Čestné uznanie: Flórián Krutek / Súmrak – Alkonyat
  Čestné uznanie: Áron Vas / Všetko vidím, Zobudenie
I.B_Ádám_Török_Cyklus_Körforgás

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia

 1. miesto: Anikó Pálmay / NO COMMENT
 2. miesto: Attila Csontos / Samota, Rebrík do neba
 3. miesto: Gyorgy Urban / Karavána, Blesk
  Čestné uznanie: Samuel Janiš / Dve samoty
  Čestné uznanie: Dóra Grosch / Pri mori

B. kategória: farebná fotografia

 1. miesto: Gyorgy Urban / Srnka, Námraza
 2. miesto: Samuel Janiš / Harmónia, Tušenie
 3. miesto: Attila Csontos / Levitácia
  Čestné uznanie: Dóra Grosch / Lavica
  Čestné uznanie: Mário Bendík / Zrkadlo minulosti
II.B_György_Urban_Námraza
II.B_György_Urban_Srnka

III. veková skupina: autori nad 25 rokov
A. kategória: čiernobiela fotografia

 1. miesto: Milan Uhrin / Pred búrkou, Z jaskyne, Toskánsko
 2. miesto: Marian Kokavec / Na tretej krížnej doprava, Príťažlivosť
 3. miesto: Dana Rušňáková / Zvedavá, Helpless
  Čestné uznanie: Angelika Kopják / Neznámy, Laci
  Čestné uznanie: Gizela Halászová / Rybári, Let
  Čestné uznanie: Martin Kučera / Sám, Posledný, Ranný oddych
  Čestné uznanie: František Jakab / Enviro
III.A_Milan_Uhrin_Pred búrkou
III.A_Milan_Uhrin_Toskánsko
III.A_Milan_Uhrin_Z jaskyne

B. kategória: farebná fotografia

 1. miesto: Štafan Csontos / Vyvážené raňajky
 2. miesto: Martin Kučera / Spiace labute, Jesenné ráno, Rozprávkové ráno
 3. miesto: František Jakab / Zátišie – Csendélet
  Čestné uznanie: Milan Uhrin / Jesenné práce, Dolomity, Mosty
  Čestné uznanie: Gizela Halászová / Maľovanie svetlom (inak)
  Čestné uznanie: Angelika Kopják / Dizajn, Most Monoštor
  Čestné uznanie: Patrik Bielik / Modlivka, Temný les
  Cena riaditeľky ROS v KN: Eka Balašková / Pred búrkou
III. B_Štefan_Csontos_Vyvážené raňajky

C. kategória (bez rozlíšenia veku): cykly a seriály

 1. miesto: Dana Rusňáková / Prázdniny u babky I., II., III., IV., V.
 2. miesto: Angelika Kopják / Geometria – obdĺžnik 1, Geometria – kruh 2, Geometria – trojuholník 3
 3. miesto: Eszter Erdélyi / Premeny I. – Változások I., II., III., IV.
  Čestné uznanie: Martin Kučera / Dolomity I., II., III., IV.
  Čestné uznanie: Anikó Pálmay / 1. Poriadok, 2. Stratená kontrola, 3. Chaos, 4. Zlomený
  Čestné uznanie: Adam Kučera / Martovské ovečky I., II., III., IV.
  Čestné uznanie: Milan Uhrin / V uliciach Neapola II., III., IV., V.

D. kategória (bez rozlíšenia veku): experiment:
Čestné uznanie: Martin Kučera / Nepoznané ovocie a zelenina – Cibuľa I.
Nepoznané ovocie a zelenina – Hruška
Nepoznané ovocie a zelenina – Melón I.
Nepoznané ovocie a zelenina – Cibuľa II.
Nepoznané ovocie a zelenina – planéta Zelerion II.
Nepoznané ovocie a zelenina – Ananás