Kultúra 2024. 05. 31.

Prehliadka autorskej hudby Kontakt 2024 už budúci týždeň!

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom Vás srdečne pozýva 8. júna 2024 na krajské kolo 24. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky autorskej populárnej hudby Kontakt 2024 do priestorov klubu RÉV v Komárne. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Cieľom súťaže Kontakt 2024 je prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti talentovaných hudobníkov pôsobiacich v rôznych hudobných žánroch populárnej hudby na Slovensku. Súťažiaci môžu v živom podaní vystúpiť len s pôvodnou autorskou piesňovou tvorbou v slovenskom jazyku alebo inštrumentálnou tvorbou. Hlavným cieľom je vytvoriť priestor na koncertovanie pred odborníkmi a verejnosťou a pomôcť etablovať sa do širšej kultúrnej obce populárnej hudby. Súčasťou súťaže bude aj zaujímavý workshop pod vedením lektora Ladislava Baraňayho na tému problematiky pri ozvučení živého vystúpenia. Vstup na podujatie je bezplatný.

Program:

  • 13,00 – 13,15  Slávnostné otvorenie súťaže
  • 13,15 – 15,00  Súťažné vystúpenia
  • 15,00 – 16,00  Workshop
  • 16,00 – 16,30 Slávnostné odovzdávanie cien
  • 16,30 – Odborný rozborový seminár, záver