Mesto 2021. 08. 20.

Komárňanské vojenské hostiny prenesú návštevníkov do Starej pevnosti v rokoch 1848/49

Chcete vedieť ako to vyzeralo v komárňanskej pevnosti v rokoch 1849/49? V nedeľu 29. augusta budete mať jedinečnú možnosť nadýchať sa jedinečnej atmosféry danej doby v historickom centre Starej pevnosti.

Prvé Komárňanské vojenské hostiny budú obsahovať program ako napríklad súťaž vo varení jedál z 19. storočia na otvorenom ohni spojenú a ukážku z vojenského života v rokoch 1848/49.

Súťaž vo varení bude dostupná pre dve kategórie. Viac informácií nájdete TU.

Program:
10:00 Súťaž vo varení jedál 19. storočia na otvorenom ohni
10:00 – 16:00 Tvorivé dielne
11:00 Janko a Marienka – predstavenie bábkového divadla KL Szinház Győr v maďarskom jazyku
13:00 Príchod husárov a pešiakov z obdobia 1848/49 do Starej pevnosti
14:00 Ukážky z vojenského života
15:00 Bojová ukážka z obdobia 1848/49Mimo program:
11:30 Sprievod vojsk z obdobia 1848/49 na Palatínovej ulici
12:00 Slávnostné kladenie vencov k soche generála Klapku na Námestí gen. Klapku.

Vstup je zadarmo cez bránu na Elektrárenskej ceste.
Počet účastníkov podujatia je limitovaný v počte 1000 osôb.

Pro Castello Comaromiensi n.o. a Vojenské kultúrne stredisko Monoštorská pevnosť organizuje nové, v budúcnosti každoročne sa opakujúce podujatie, ktorého realizovanie podporuje Fond malých projektov pre západný región Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko  – vyhlásený Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným. Projekt č. SKHU/WETA/1901/4.1./320 nesie veľavravný názov „Komárňanské vojenské hostiny – prezentácie bojovej techniky a gastronómie z obdobia 1848/49”.