Mesto 2021. 10. 13.

Komárňanskí lekárnici vydávajú mesačne vyše 82-tisíc produktov

Pri hospitalizácii pacienta v nemocnici je samozrejmosťou podávanie predpísaných medikamentov či zdravotníckych pomôcok. Nemocniční lekárnici Nemocničnej lekárne AGEL Komárno mesačne vydávajú vyše 82 000 rôznych liekov a zdravotníckych pomôcok, navyše aktuálne pripravujú vyše 200 rôznych individuálne pripravovaných liekov. Presne podľa predpisu lekára, v stanovenom dávkovaní, v presnom čase a objeme. O to, aby pacient mal riadne a včas pripravené všetky svoje lieky, aby mu boli bezpečne pripravené a presne pre jeho potreby, sa starajú nemocniční lekárnici. Práve oni zohrávajú významnú úlohu pri dodržiavaní bezpečnosti pacienta v zdravotníckych zariadeniach.

,,Veľmi dôsledné predchádzanie nežiadúcim udalostiam počas obdobia poskytovania zdravotnej starostlivosti s cieľom minimalizovať poškodenie pacienta a dosiahnuť bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť je prioritou každého zdravotníckeho zariadenia. V rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti nemocniční lekárnici zabezpečujú príjem, uchovávanie a výdaj liekov, dietetických potravín, zdravotníckeho materiálu a diagnostík in vitro. Spolu s kolegami, farmaceutickými laborantmi v Nemocnici AGEL Komárno mesačne objednávame, prijímame, uchovávame, kontrolujeme a vydávame takmer 11.000 balení liekov, 10.000 kusov infúznych roztokov,  60.000 balení špeciálnych zdravotníckych pomôcok a 1000 balení diagnostík pre hospitalizovaných pacientov,“ hovorí vedúca farmaceutka Nemocnice AGEL Komárno PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.

Každodennú prácu nemocničných lekárnikov aj v Nemocnici AGEL Komárno výrazne ovplyvnila pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19. Nielen v čase pandémie ale aj počas 3. vlny koronavírusového ochorenia nemocničná lekáreň zabezpečuje aj osobné ochranné pracovné prostriedky pre personál nemocnice ako sú ochranné masky, respirátory, ochranné okuliare, štíty, overaly, plášte a rukavice.

,,Od 7. januára 2021 boli naši kolegovia nemocničnej lekárne súčasťou vakcinačného tímu nemocnice. Za 7 mesiacov sme pripravili vyše 60.000 dávok vakcín v prostredí nemocničnej lekárne pre obyvateľstvo,“ vysvetľuje PharmDr. Komjáthy.

Pre každé konkrétne oddelenie nemocnice sú pripravované lieky či zdravotnícke pomôcky presne pre určeného pacienta. ,,V súlade s európskymi Vyhláseniami nemocničného lekárenstva sa nemocniční lekárnici  snažia, aby správny pacient dostal správny liek, v správnej dávke, aby bol liek správnym spôsobom podaný  v správnom čase a aby pacient dostal správne informácie,“ hovorí vedúca farmaceutka z komárňanskej nemocnice. Ďalšie oblasti, v ktorých nemocničný lekárnik vie prispieť k bezpečnosti pacienta sú: hodnotenie rizika liekov pri prevencií pádov, hlásenie nežiadúcich účinkov liekov, spoluúčasť pri vytvorení klinických štandardov, postupov a protokolov.

Ak pacient potrebuje individuálne pripravovaný liek, lekár predpíše presnú receptúru: liečivo a dávku, pomocnú látku, liekovú formu, veľkosť balenia alebo ich počet. Na základe týchto informácií farmaceut skontroluje predpis a dávku, celý predpis a pripraví liek šitý na mieru pacienta. Je to hotové umenie,“ vysvetľuje vedúca farmaceutka.

V súčasnosti komárňanskí lekárnici pripravujú vyše 200 rôznych individuálne pripravovaných liekov nielen pre hospitalizovaných pacientov, ale aj pre ambulantných pacientov vydaných tamojšiu Lekáreň pri nemocnici. Pacienti tam prichádzajú nielen z Komárna, ale aj zo širšieho okolia. ,,Za posledné tri roky sme do našej praxe zaviedli 6 nových liekových foriem, 21 nových účinných látok, 6 nových pomocných látok, 3 nové laboratórne pomôcky a  5 nových obalových materiálov. Výhodou individuálne pripravovaných liekov  je  nielen individualizácia farmakoterapie, napr. príprava kapsúl pre deti s nižším obsahom účinnej látky, pre onkologických alebo pre starších pacientov, príprava topických liekových foriem s obsahom antimikrobiálnej látky na základe citlivosti ale aj zabezpečenie nedostatkových liekov. Tak pripravujeme napríklad  kapsuly s obsahom dexametazónu, čapíky  s obsahom prednizónu, v čase nedostupnosti sme pripravovali žiadané očné kvapky,“ hovorí PharmDr. Komjáthy s tým, že samozrejmosťou je multidisciplinárna spolupráca s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi.

Komárňanskí farmaceuti od júla 2021 v novootvorenom Oddelení prípravy cytostatík nemocničnej lekárne realizujú prípravu cytostatík pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov nemocnice využitím najmodernejšieho izolátora v súlade s prísnymi európskymi pravidlami. ,,Naša centralizovaná príprava cytostatík zabezpečuje nielen maximálnu ochranu pre zdravotnícky personál ale aj pre pacienta asepticky pripravovaný liek vysokej kvality,“ dodáva PharmDr. Komjáthy.

Zdroj: Nemocnica Agel Komárno