Mesto 2023. 04. 04.

Komárňanskí seniori idú s dobou, sú aktívni aj v digitálnom vzdelávaní

Základná organizácia JDS Komárno získala finančnú podporu na projekt Podpora komunitného života seniorov vizualizáciou v online priestore od Nadácie Pontis z nadačného fondu Slovak Telekom v programe digitálneho vzdelávania seniorov. Cieľom projektu je zvýšiť digitálne kompetencie seniorov v bezpečnej online komunikácii a v tvorbe aj spracovaní fotografií zo života seniorov.  

Aj tento rok tak majú  seniori možnosť  zdokonaliť sa v počítačových zručnostiach. V kurze sa pracuje s malými skupinkami aby bol zabezpečený individuálny prístup podľa úrovne vedomostí a potrieb seniorov. V druhej etape sa naučia kvalitnejšie fotografovať. „Spojíme prechádzky v meste so zachytávaním života. Fotografie budú verejne vizualizované v online priestore a v závere projektu aj na výstave najlepších fotografií seniorov.“

Projektom reagovali na pozitívne ohlasy a aktuálne požiadavky  účastníkov predchádzajúceho projektu Tempo je vražedné, ich revírom je facebook – seniori 21.storočia, na ktorý získalo podporu od Nadácie Pontis mesto Komárno a realizoval sa v klube dôchodcov v minulom roku.

Ďalšie informácie nájdete na fejsbukovskej stránke: Mestský klub dôchodcov Komárno a novovznikajúcom webe https://komarnanskiseniori.sk/

Do projektu, na kurzy sa ešte stále môžete prihlásiť správou na uvedených stránkach.

Zdroj: Prof. Dr. Eva Poláková, garant projektu