Kultúra 2011. 08. 01.

Komárno a Komárom organizujú spolu festivaly vína a pálenky

Spoločnú ponuku pre turistov počas leta a na jeseň pripravuje slovenské mesto Komárno a maďarské Komárom.

Projekt Kultúrne leto bez hraníc organizuje Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ v spolupráci s oboma mestami. Cieľom je využiť potenciál ich spolupráce pre cestovný ruch.

Ako povedal šéf združenia Daniel Balko, v Komárne, Komárome a ich okolí sa nachádzajú viaceré termálne kúpaliska, kam chodia návštevníci na dlhšie pobyty. „Keď v prípade nepriaznivého počasia nevedia využívať služby kúpaliska, chceli by sme využiť potenciál, ktorý môže vzniknúť spoluprácou miest Komárno a Komárom a ponúknuť im atraktívne kultúrne podujatia,“ uviedol Balko.

Súčasťou ponuky kultúrnych podujatí bude štvrtý ročník Vínneho korza v Komárne a prvý ročník Festivalu pálenky, zameraný na prezentáciu domácich výrobcov. Obe podujatia budú mať presah aj do maďarského Komáromu. Podľa Balka spadajú do zámeru regionálneho združenia podporovať imidž Nitrianskeho kraja ako regiónu vína, poľnohospodárstva a domácich produktov.

Medzi ďalšími podujatiami je napríklad filmový festival pre pamätníkov, v rámci ktorého budú v Komárne premietať staré slovenské, české, maďarské a poľské filmy. V programe je aj medzinárodný festival dychových hudieb. „V mestách Komárno aj Komárom sa nachádza viacero netradičných súborov dychových hudieb, takže festival bude o nástrojoch, nielen o klasickej dychovke,“ povedal Balko.

Náklady na projekt Kultúrne leto bez hraníc sú vo výške 16 200 eur, z toho 1800 eur prispelo mesto Komárno a zvyšok išiel z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Program sa začal v júli a potrvá až do konca novembra.

Vyjadrite svoj názor