Región 2024. 02. 16.

Komárno chce postaviť nové multifunkčné ihrisko v Novej Stráži

Mesto Komárno plánuje výstavbu nového multifunkčného ihriska a modernizáciu futbalového ihriska v mestskej časti Komárno – Nová Stráž. Mestskí poslanci budú na svojom februárovom zasadnutí rozhodovať o podaní žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Fondu na podporu športu.

Celková výška oprávnených nákladov na projekt predstavuje 172.674 eur, uviedla radnica. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie minimálne vo výške 30 percent z celkových oprávnených nákladov na projekt. Mesto by tak z vlastných zdrojov zaplatilo sumu 51.802 eur. Maximálna výška finančného príspevku z fondu pre projekt je 120.872 eur.

Nové multifunkčné ihrisko s povrchom umelej trávy a osvetlením by malo vzniknúť v areáli futbalového štadióna. Modernizácia súčasného futbalového ihriska zahŕňa rekultiváciu trávnika, modernizáciu závlahového systému, osadenie nových zariadení ihriska ako futbalové brány, záchytné siete a divácka tribúna.

Od výstavby multifunkčného ihriska očakáva radnica rozšírenie možností štadióna. Ihrisko bude vhodné na celoročné využitie pre potreby futbalu alebo tenisu.

Zdroj: teraz.sk