Mesto 2024. 01. 30.

Komárno: Na jar by mala byť ukončená obnova osvetlenia za 1,5 mil. eur

Na jar tohto roka by mala byť ukončená modernizácia verejného osvetlenia v Komárne. Náklady na jej realizáciu dosiahnu 1,5 milióna eur, informovala radnica. Okrem samotnej úspory energie, ktorá môže v niektorých lokalitách dosiahnuť 50 až 80 percent, očakáva mesto aj zníženie nákladov na opravy osvetlenia.

Doteraz najväčší projekt obnovy verejného osvetlenia v meste sa začal vlani. Na mnohých uliciach už vymenili svietidlá, v niektorých častiach vymenili pouličné stožiare a vedenie, prípadne rozšírili verejné osvetlenie.

O modernizácii verejného osvetlenia rozhodli mestskí poslanci, ktorí zároveň odsúhlasili financovanie investície prostredníctvom dlhodobého úveru na 20 rokov. Väčšina výdavkov je určená na verejné osvetlenie, kompletnou rekonštrukciou však prejde aj osvetlenie v školách, škôlkach, telocvičniach, iných mestských budovách a športových kluboch.

Podľa primátora Komárna Bélu Keszegha bolo verejné osvetlenie v meste približne dve desaťročia značne zanedbané. Jeho kompletná obnova sa začala až v posledných rokoch.

Zdroj: teraz.sk