Mesto 2013. 07. 05.

Komárno obnovilo informačnú kanceláriu

Od 1. júla 2013 očakáva turistov a občanov mesta potrebujúcich rôzne turistické, kultúrne a ďalšie podobné informácie nová (oživená) Komárňanská informačná kancelária.

kik04

Nakoľko kancelária bola zriadená a bude prevádzkovaná v rámci mestského úradu, nebude vykonávať podnikateľskú činnosť, bude pôsobiť v prvom rade ako špecializovaná verejnoprospešná inštitúcia zameraná na informovanie občanov a turistov. Jej cieľom je poskytnúť čo najpresnejšie a najkomplexnejšie informácie ohľadne turistických možností a možností kultúrneho, športového a voľnočasového vyžitia v našom meste a v okolitom regióne. Kancelária bude zamestnávať dvoch pracovníkov a otvorená denne od 9.00 do 17.00.

Pracovníci kancelárie budú nápomocní aj organizátorom rôznych podujatí, obciam, združeniam a pod., ktoré potrebujú zviditeľniť, spropagovať svoje aktivity nekomerčného charakteru. Konkrétne rôzne neziskové a dobročinné podujatia, koncerty, festivaly, súťaže a pod.

Cieľom kancelárie vo všeobecnosti je zozbieranie aktuálnych informácií o turistických a iných voľnočasových možnostiach v Komárne a v priľahlých obciach a ich propagácia. Ďalej sa budú snažiť nadviazať a upevňovať partnerské a priateľské vzťahy s inými podobnými subjektmi a inštitúciami doma aj v zahraničí. Veľmi dôležitou úlohou kancelárie bude zostavenie KALENDÁRA PODUJATÍ plánovaných na daný týždeň, na ďalší mesiac a predbežne na celý rok s uvedením času, miesta a typu akcie, či už kultúrnej, politickej, športovej, cirkevnej, umeleckej a pod.

Konečne nastane zmena aj v propagácii mesta a regiónu na rôznych odborných fórach a výstavách cestovného ruchu, čo bolo v ostatných rokoch zamedbávanou oblasťou. Kancelária sa bude snažiť o primeranú a efektívnu propagáciu našich skvostov a možností na spomínaných akciách.

Kontakty:
Sídlo: nám. gen. Klapku, Komárno 94501
Tel.:421/948/830202
E-mail: kik@komarno.sk