Mix 2014. 09. 22.

Na dvoch kolesách z Komárna do Kolárova (VIDEO)

20. septembra oficiálne odovzdali cyklotrasu medzi Komárnom a Kolárovom. Na odovzdávaní sa k prítomným prihovoril primátor mesta Komárno Anton Marek a primátor mesta Kolárovo Árpád Horváth, ktorí poďakovali všetkým účastníkom, ktorí boli pri zrodení projektu a odovzdali cyklotrasu. Následne organizátori premietali krátky film o trase, ktorý režíroval Csaba Molnár. Filmom chcú pomôcť propagáciu cyklotrias v našom regióne. „Okrem filmu a fotografií sa pripravuje aj mapa pre cyklistov, kde budú všetky cyklotrasy v našom regióne, ale aj na druhom brehu Dunaja. Mapu plánujeme vydať pri odovzdávaní ďalšej cyklotrasy Komárno-Moča.” – povedal riaditeľ Pons Danubii EGTC Zoltán Bara. Mapu plánujú distribuovať v celej Európe.

_GOPR1126

„Základnou myšlienkou Pons Danubii EGTC je, aby sme cez hranice spojilo mestá. Preto sme si vytýčili cieľ, aby na oboch brehoch Dunaja boli vybudované cyklotrasy. Na maďarskej strane v blízkosti pevnosti Monostor sa vybudovala trasa, na slovenskej strane odteraz spojí tento 18 kilometrový chodník Komárno s Kolárovom. Táto trasa vedie na hrádzi, ktorá je ochranou pred povodňami a vedie v prekrásnej prírode.”

kerekparut001

Šťastnou náhodou bolo, že odovzdanie novej cyklotrasy sa uskutočnilo práve počas európskeho týždňa mobility.
„Samotná spoločnosť cyklistov je veľmi progresívna komunita, ktorá vo veľkomestách upozorňuje na to, aby ľudia necestovali v meste sami v aute, ale aby chodili na bicykli, žili zdravo.” – dodal riaditeľ Pons Danubii. Podľa neho na novej cyklotrase budú organizované programy pre rodiny a rôzne súťaže.
Cyklotrasa je dôležitá z viacerých dôvodov. „Touto trasou sa ponúka možnosť, aby tieto dve mestá sa k sebe priblížili. Z druhej strany s touto investíciou sa Komárno a jeho región dostali na cyklistickú mapu.” – uviedol Zoltán Bara.

_GOPR1131

Zoltán Bujna – ktorého môžeme poznať aj ako „cyklistu derviša” – vidí viaceré výhody novej cyklotrasy. „V prvom rade by som vyzdvihol, že vďaka trase môžu cyklisti zdolať väčšiu vzdialenosť bez toho, aby ich ohrozovala premávka. Na doterajších – mestských – cestách bol častý konflikt medzi chodcami, cyklistami a korčuliarmi, čo bude 5-10 kilometrov od mesta menej pravdepodobné.” Upozornil však aj na to, že budú potrebné ďalšie úsilia na to, aby sa ľudia naučili správne používať trasu a aby bola doprava bezkonfliktná. „Teraz odovzdaná trasa je aj preto významná, lebo môže fungovať ako most medzi cyklistickými komunitami, klubmi z Kolárova a z Komárna. Bude možnosť organizovať spoločné akcie, súťaže.” – dodal Bujna.
kerekparut002