Mesto 2021. 05. 24.

V Komárne zahájili renovačné práce

V pondelok (24. mája) začínajú s obnovu dlhodobo nefunkčného objektu na Palatínovej ulici. Fontána a jej okolie budú renovované podľa návrhu architekta Krisztiána Csémyho.

Dobrou správou je, že aj na budove „Kormorán“ pri ktorej táto fontána stojí, boli už vymenené okná a bolo vydané povolenie na obnovu fasády. Na základe štvrtkového rozhodnutia mestského zastupiteľstva prejde obnovou aj chodník v okolí sochy sv. Štefana (bude vyložený zámkovou dlažbou) a takisto aj cesta pri Tržničnom námestí. Okrem toho zastupiteľstvo prijalo 15 tisíc eur na rekonštrukciu verejnej toalety, ktorá je nevyhnutná pre jej opätovné sprevádzkovanie. Vďaka tejto investícii dostane toto okolie novú tvár.

Zdroj: Béla Keszegh