Kultúra 2021. 07. 23.

Komárno sa stane dôležitým centrom vážnej hudby pre náročných

Od 22. júla do 1. augusta do Komárna srdečne očakávame milovníkov vážnej hudby na 24. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov.

Zakladateľom a umeleckým vedúcim kurzov je František Török, rodák Komárna, ktorý ako skutočný lokálpatriot a uznávaný interpret v medzinárodnom meradle každoročne pozýva do mesta výnimočných mladých umelcov. Svoj talent už prezentoval na mnohých svetových  javiskách, učí na Konzervatóriu v Bratislave a je členom svetoznámeho hudobného telesa Moyzes Quartet.

Cieľ komárňanských interpretačných kurzov je od začiatku nezmenený: „Vždy bolo našou víziou, aby sme sa podieľali na zvyšovaní kvality výučby a úrovne vedomostí mladých talentov. Naši letní poslucháči sú zväčša študenti univerzít múzických umení, alebo konzervatórií. Práve im by sme chceli ponúkať túto možnosť, aby sa mohli zdokonaľovať vo svojom hudobnom žánri.“ – hovorí kordinátorka interpretačných kurzov Mónika Bajkai Csengel.

Pôvodne sa chystalo do Komárna 43 účastníkov, ale aktuálne predpisy, ktoré sa týkajú vstupu na územie Slovenska, účasť umožnili len 34 poslucháčom. I napriek tomu sa do Komárna podľa plánov dostanú účastníci – okrem domácich – z Maďarska, z Čiech, z Nemecka a z Talianska. Väčšina z nich sa kurzu nezúčastňuje po prvýkrát.   

Lektori:

  • Operný spev – Dagmar Livorová
  • Husle – František Török
  • Husle – Jozef Horváth
  • Klavír – Zuzana Čižmarovičová
  • Hoboj – Ivan Danko
  • Flauta – Marta Braunsteinerová 

Medzinárodné interpretačné kurzy prebiehajú na troch miestach – v Dôstojníckom pavilóne, v budove MsKS Béni Egressyho a v budove Základnej umeleckej školy v Komárne.

Medzinárodné interpretačné kurzy sa končia záverečnými koncertmi. Na prvý koncert sa môžu Komárňania tešiť už 30. júla, o 18.00 v koncertnej sále Podunajského múzea, a na druhý záverečný koncert pozývame milovníkov vážnej hudby do veľkej sály Dôstojníckeho pavilónu 31. júla o 18.00  hodine. Vstup je zdarma!

Podrobné informácie môžete získať na tel. čísle: +421 907 799 823, alebo na e-mail-ovej adrese csengel.monika@gmail.com.

Sponzori: Fond na podporu umenia, KULTMINOR, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Komárno

Organizátori:

Občianske združenie Camerata Comorra, Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho v Komárne