Mesto 2022. 06. 02.

Na krajskej postupovej súťaži Kontakt odprezentujú amatérski hudobníci vlastnú tvorbu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne uskutoční 10. júna 2022 Krajskú postupovú súťaž Kontakt v priestoroch Wine Garden, Okružná cesta, Bašta VI. v Komárne.

Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Cieľom súťaže Kontakt 2022 je prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti talentovaných hudobníkov pôsobiacich v rôznych hudobných žánroch populárnej hudby na Slovensku. Súťažiaci môžu v živom podaní vystúpiť len s pôvodnou autorskou piesňovou alebo inštrumentálnou tvorbou. Podujatia sa zúčastnia amatérski hudobníci a hudobné zoskupenia, ktoré pôsobia v Nitrianskom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom je vytvoriť priestor na koncertovanie pred odborníkmi a verejnosťou a pomôcť etablovať sa do širšej kultúrnej obce populárnej hudby.