Šport 2023. 02. 21.

Komárno schválilo prerozdelenie dotácií na šport vo výške 300-tisíc eur

Mesto Komárno prerozdelí v tomto roku dotácie na športové aktivity v celkovej výške 300.000 eur. Oproti minulému roku sa výška priamej dotácie zvýšila o 50.000 eur, informovala radnica. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o rozdelení 95 percent celkovej sumy dotácií, o rozdelení zvyšných päť percent rozhodne primátor na základe individuálnych žiadostí.

Z celkovej výšky dotácie pôjde 273.600 eur na celoročnú aktivitu športových klubov. Najväčšiu dotáciu, 57.000 eur, dostanú futbalový klub KFC a volejbalový klub. Mestskí poslanci schválili aj dotáciu 52.500 eur na podporu basketbalu. BC Komárno z tejto sumy dostane 37.000 eur a TJ Step 15.000 eur. Na podporu jednorazových aktivít športových klubov bolo schválených 11.320 eur.

Mestské zastupiteľstvo tiež rozhodlo o finančných prostriedkoch na obnovu športovísk. Futbalový klub v Novej Stráži dostal na rekonštrukciu športoviska 25.000 eur, tenisovému klubu prispeje mesto na obnovu tenisových kurtov sumou 8000 eur.

Ďalších 17.000 eur získal kajak-kanoe klub na dofinancovanie projektu. „V kajak-kanoe klube aktuálne pokračuje realizácia dvoch úspešných projektov v hodnote viac ako 350.000 eur, pri ktorých výšku spoluúčasti do značnej miery financuje mesto,“ informoval magistrát. Okrem obnovy infraštruktúry bude v stredisku inštalované aj tepelné čerpadlo, vďaka ktorému sa znížia náklady na energiu.

Športové kluby dostanú finančnú podporu aj prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Comorra Servis a centra voľného času. Comorra Servis spravuje športoviská, športovú halu a plaváreň, kde napriek značnému nárastu cien energií platia kluby za prenájom nepatrnú sumu.