Mesto 2023. 07. 11.

Komárno v tomto roku vybuduje stovky nových parkovacích miest

Mesto Komárno plánuje ešte v tomto roku vybudovať stovky nových parkovacích miest. Väčšina z nich by mala byť financovaná z mestského rozpočtu, z ktorého bolo na tento účel vyčlenených celkovo 300.000 eur. „Financovaniu výstavby parkovacích miest na verejných priestranstvách, ktoré môže v budúcnosti využívať ktokoľvek, sú naklonení aj miestni podnikatelia,“ skonštatoval primátor Béla Keszegh.