Mesto 2021. 05. 24.

Komárno začalo s biologickou reguláciou komárov

Mesto Komárno cez víkend začalo s biologickou reguláciou komárov. Jedná sa o ničenie lariev komárov ešte v ich liahniskách baktériami.

Odborníci látku začali aplikovať v inundačnom území Váhu, v priesakovom kanáli a pokračujú na pravom a ľavom brehu Váhu a na území Apáli. Jedná sa o aplikáciu prípravku VECTOBAC G larvicíd s účinnou látkou Bti, čo je bielkovina z baktérie, ktorú keď zožerie larva komára, tak zahynie. Bti je pre človeka a iné organizmy úplne neškodná látka. Vo vode zabíja iba larvy komárov.

Zdroj: Mesto Komárno