Región Dél-komárom 2021. 07. 21.

Komárom na dlani vďaka virtuálnemu sprievodcovi

Bezplatná mobilná aplikácia Guide&Hand ukáže návštevníkom pamätihodnosti a jedinečnosti mesta Komárom.

„Po stiahnutí aplikácie zadáme údaje o polohe nášho zariadenia, takže program rozpozná našu polohu a potom urobí rôzne návrhy, čo vidieť v Komárome. Zamestnanci kancelárie Tourinform vám pri sťahovaní radi pomôžu, ale k aplikácii sa tiež ľahko dostanete napísaním do prehliadača Google alebo naskenovaním QR kódu Guide & Hand na námestí Jókai alebo pred kanceláriou Tourinform. Aplikácia obsahuje aj virtuálneho sprievodcu, ktorý nám povie všetky dôležité informácie o danej atrakcii,“ informuje turistická poradkyňa Nikolett Nagy.

Aplikácia ponúka výlety a prechádzky po Komárome, akými sú napríklad: túry okolo pevnosti, cyklistické výlety a spoznávanie pamiatok v centre mesta. Okrem maďarčiny je možné aplikáciu stiahnuť aj v angličtine, nemčine, slovenčine a poľštine.

Tradičné prehliadky mesta Komárom budú dostupné od soboty. Prihlásiť sa na ne je možné v kancelárii Tourinform alebo telefonicky. Spustené budú dva okruhy. Jeden po Komárome a druhý povedie návštevníkov aj do slovenského Komárna, po stopách Jókaiho.

„Komárom chystá aj ďalšiu aplikáciu s názvom KomOn!, ktorej obsah bude tvoriť program Komáromu a Komárna,“ dodáva na záver Nikolett Nagy.

Zdroj: komarom.hu