Región Dél-komárom 2023. 01. 25.

V Komárome odovzdali ocenenia za pestovanie kultúry v meste

Zastupiteľstvo mesta Komárom každoročne oceňuje prácu tých, ktorí sa už dlhé roky aktívne podieľajú na kultúrnom živote maďarského mesta. V pondelok večer 23. januára prevzal Župný ľudový umelecký spolok Komárom-Esztergom a vlastivedný pracovník István Legát uznania od primátora Attilu Molnára a zástupcu primátora Bálinta Turiho.

Cena môže byť udelená osobe alebo organizácii, ktorá vykonáva prospešnú činnosť v oblasti kultúry, umenia, verejného školstva, verejných zbierok a udržiavania maďarského jazyka.

Po spoločnom odspievaní štátnej hymny Márton Béhr, herec divadla Jókai, predniesol báseň Sándora Petőfiho a následne prítomných pozdravila predsedníčka Human Committee Dóra Hajnal.

Od roku 2019 rada oceňuje aj mladé talenty z Komáromu so zámerom vzdať hold ich tvrdej práci, vedomostiam a nasadeniu a prezentovať ich vynikajúce aktivity v oblasti kultúry ako príklad mladej generácii. Tento rok získali ocenenie Enikő Bertalanits, tanečnica Tanečného súboru Garabonciás a Andor Benyó, žiak Základnej umeleckej školy Egressy Béni.

Zdroj: komarom.hu