Región 2012. 01. 05.

Komáromský ZA-CO prepúšťa

Spoločnosť ZA-CO s.r.o. bude prepúšťať, väčšinou to budú občania SR.

V priemyselnom parku v Komárome fungujúca firma ZA-CO s.r.o., ktorá sa venuje výrobe elektronických súčiastok, na začiatku marca zruší pracovný pomer so svojimi dvesto osemdesiatimi dvoma pracovníkmi. Informáciu potvrdil riaditeľ centra úradu práce v Komárome. Szabolcs Pákozdi ďalej dodal, že podnik nahlásil hromadné prepúšťanie a dodal, že 75% prepustených sú občania Slovenskej Republiky. Malo by tak ísť o vyše 200 obyvateľov prevažne Komárna a okolia.

Evidovaná nezamestnanosť v okrese Komárno dosiahla na konci novembra 2011 hodnotu 16,87% . Celoslovenské štatistiky vykazujú 13,3% nezamestnanosť. Decembrové štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícií.

ZDROJ: mti, upsvar

Vyjadrite svoj názor