Kultúra 2023. 11. 17.

Komorner Germanistentag 2023

V rámci Týždňa vedy a techniky zorganizovala Katedra nemeckého jazyka a literatúry Univerzity J. Selyeho 9. novembra 2023 už po piatykrát Komárňanský deň germanistiky – Komorner Germanistentag.

V dopoludňajších hodinách sa účastníci mohli zúčastniť workshopu o inovatívnych metódach výučby cudzích jazykov, ktorý zorganizovali Nikolas Katona a Cyntia Szegiová, po ktorom nasledovala prezentácia Antala Vuraia, študenta prvého ročníka magisterského štúdia, o možnostiach virtuálnej reality vo výučbe cudzích jazykov. Tibor Gőcze a Antal Vurai podali pestrý výklad o svojom semestri v rámci programu Erasmus v Rakúsku. Popoludní Prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf podala vzrušujúci prehľad o súčasnom stave nemeckého jazyka vo svete a v stredoeurópskom regióne a poukázala na aspekty, prečo sa aj dnes oplatí učiť nemecký jazyk.

Na záver nasledovalo podujatie dňa, kvíz z nemeckého jazyka pre študentov stredných škôl z Komárna. Tentoraz zvíťazil tím Gymnázia H. Selyeho.