Región Dél-komárom 2022. 12. 06.

Koppánymonostor je opäť krajší!

Kultúrny spolok Monostori tento rok oslavuje štvrťstoročie. Pri tejto príležitosti primátor Attila Molnár a zástupca starostu János Czita, ako aj členovia združenia vysadili 4. decembra v nedeľu ráno v Športovom areáli Berecz Dezső 25 stromov.

Predseda združenia Flórián Kőrösi povedal, že za tých 25 rokov, čo po sebe zanechali, sa na Koppánymonostore vytvorila taká výborná komunita, na ktorú sa dá vždy za každých okolností spoľahnúť a stavať na nej. Združenie má takmer tridsať aktívnych členov , ktorí počas roka realizujú množstvo pestrých programov.

Flórián Kőrösi poďakoval vedeniu mesta, že aj v najťažších obdobiach stálo za združením a svojou pozornosťou a podporou poskytol zázemie komunitám kláštora Koppány.

„Týchto 25 jaseňov je o spolupatričnosti a zelenom výhľade. Hovorí, že môžeme ďalej posilniť naše mestské komunity prostredníctvom prístupu blízkeho prírode. Zároveň musím zdôrazniť, že občiansky život v Komárome je mimoriadne pestrý. Preto si myslím, že je dôležité, aby samospráva prostredníctvom podpory kultúry a športu oživila miestne komunity, aby ešte viac posilnili identitu Komáromu, či Koppánymonostoru a Szőnyiu,“ povedal primátor Attila Molnár.

Výsadba stromov má podľa zástupcu starostu Jánosa Czitu aj symbolický význam, keďže sa konala v centre okresu, v jeho srdci.

Na kampani skrášľovania životného prostredia sa podieľali aj zamestnanci spoločnosti Városgazda Kft., Dél-Komárom.

Zdroj: komarom.hu