Región Dél-komárom 2023. 02. 03.

KÖSZ organizuje dobrovoľný zber odpadu v Komárome

Dvaja mladí ľudia – Dávid Fehérvári a Dániel Mózes – začali v roku 2020 dobrovoľný zber odpadu v južnom Komárome. Odvtedy Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők, teda KÖSZ, zorganizovalo v meste mnoho zelených kampaní. Cez víkend 4. februára v sobotu sa bude čistiť priestor medzi Tescom a Železničnou stanicou. Tím sa zíde na parkovisku Domu generácií o 9:00.

V posledných rokoch organizácia spolu so samosprávou zorganizovala množstvo akcií na ochranu prírody. Osadili sa tabule, vytvorili sa zberne odpadu, niekoľkokrát boli vyhlásené dni dobrovoľného zberu odpadu vo vonkajších a vnútorných oblastiach južného Komáromu, na ostrovoch Szőny, či na ostrove Szent Pál. Okrem toho boli pozvaní na medzinárodnú konferenciu, kde sa úspešne zapojili do organizácie River Cleanup. Vďaka tomu sa v roku 2021 uskutočnila veľká spoločná akcia na odvoz odpadu v spolupráci Severného a Južného Komáromu.

KÖSZ  poskytuje potrebné vybavenie na víkendový zber odpadu, ako sú vrecia, rukavice a horúci čaj, ktorý je dôležitý v chladnom počasí . Študenti Komáromu môžu opäť zbierať body navyše za účasť v akcii v  1. ročníku Školského pohára udržateľnosti.

Najbližšie zorganizuje spoločnosť zelenú kampaň koncom mesiaca, keď sa bude čistiť nemocničná záhrada v Szőny.

Nemocničná záhrada

Záhrada bola súčasťou starej kúrie, ktorú vlastnili Zichyovci, a potom sa stala majetkom rodiny Solymosy -Gyürky. Územie bolo po druhej svetovej vojne znárodnené a odvtedy funguje ako nemocnica. 

Záhrada vznikla pravdepodobne v rokoch 1815 až 1840, aj keď niektoré jej prvky sú staršie.

Jeho centrálny prvok má kruhový pôdorys, do ktorého ústi radiálna cestná sieť. Podľa štatistík z roku 1875 bolo v záhrade 7 311 kvetov a kríkov,  17 520 stromov a 2 280 ovocných kríkov.

V roku 1984 mala 53 stromových obrov (najmä dub, lieska turecká a borovica papraďorastá). V súčasnosti je záhrada prírodnou rezerváciou miestneho významu, jej rozloha je 6,5 ha.

Dá sa rozdeliť do štyroch celkov: predzáhradka, ktorej ústredným prvkom je socha najsvätejšej Trojicedo bočnej záhrady (vo východnej bočnej záhrade je malý žľab, ktorý odvádza vodu z bývalých Szőnyiho močiarov – dnes už skôr vnútrozemskú vodu –  ktorú pretínajú pravdepodobne kované mosty z  obdobia Zichyho; v západnej záhrade sú prístavby nemocnice a do zadnej záhrady.

Dnes je v záhrade asi 49 druhov drevín, 80 druhov bylín, 25 druhov machov.

Zo stromov jaseň storočný  (Fraxinus sp.), buk lesný (Fagus sylvatica), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum), dub setý (Quercus petraea), borovica papraďová (Ginkgo biloba), platan (Platanus). x hybrida), za zmienku stojí borovica čierna (Pinus nigra), hrab obyčajný (Carpinus betulus) a lipa (Tilia sp.). V ich tieni kvitne aj divoký kel obyčajný (Corydalis cava), snežienka (Galanthus nivalis), tulipán lesný (Tulipa sylvestris). Okrem rastlín sa však v oblasti vyskytuje aj nespočetné množstvo druhov vtákov a plazov.

Zdroj: komarom.hu