Región 2015. 06. 24.

KRAJ: Pod názvom Župné ozveny začal kraj vydávať vlastné noviny

Pod názvom Župné ozveny bol dnes po prvý raz distribuovaný do poštových schránok nitrianskeho regiónu mesačník Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Ako v editoriáli uvádza predseda NSK Milan Belica, kraj sa pre vydávanie vlastných novín rozhodol pre dlhodobo nízku informovanosť občanov o poslaní, zámeroch, cieľoch a výsledkoch regionálnej samosprávy.

„Náš kraj chce vydávaním vlastného mesačníka zvýšiť povedomie verejnosti o regionálnej samospráve prostredníctvom pravidelných informácií z rokovaní zastupiteľstva, o činnosti jeho komisií a o dôležitých výsledkoch práce jednotlivých odborov Úradu NSK,“ uvádza v príhovore predseda NSK.

Na štyroch stranách prvého čísla novín propaguje kraj svoj turistický portál www.regionnitra.sk, informuje o dotáciách na opravu kultúrnych pamiatok, o hospodárení v roku 2014 a prináša tiež informácie o kultúrnych a vzdelávacích aktivitách. Na poslednej strane novín sa predstavuje predseda a podpredsedovia NSK spolu s krajskými poslancami z okresu Komárno a Levice. Redakčná rada, v ktorej sú pracovníci Úradu NSK i poslanci zastupiteľstva, na stránkach nových krajských novín vyzýva na spoluprácu pri tvorbe mesačníka aj čitateľov.

O vydávaní vlastného média uvažuje NSK už niekoľko rokov. Doteraz pri propagácii svojej činnosti využíva inzerciu v súkromných médiách. V roku 2015 má v rozpočte na mediálnu spoluprácu schválenú sumu 117.000 eur. Podľa riaditeľa Úradu NSK Dušana Guťana je však nevýhodou, že noviny, v ktorých sú informácie o NSK, si obyvatelia kraja musia kupovať a ani jedno z elektronických médií, v ktorých kraj inzeruje, nemá také pokrytie, aby jeho vysielanie bolo dostupné v celom regióne. Podľa Úradu NSK má práve vydávanie vlastných novín tento nedostatok odstrániť.

Ako pripomenula hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová, náklad mesačníka je 250.000 kusov a noviny sa bezplatne distribuujú do domácností na území celého kraja. „V obciach, kde žije viac ako 20 percent obyvateľov maďarskej národnosti, sa do novín v slovenskom jazyku vkladá aj stopercentná maďarská mutácia. Náklady na 12 čísel novín dosiahnu, už aj s DPH, celkovú sumu 60.000 eur,“ uviedla.