Mix 2019. 06. 17.

Krásy starej pevnosti

Komárno je slávne najmä vďaka svojej pevnosti. Areál za jej hlavnou bránou je verenjosti dostupný len veľmi výnimočne, a preto, ak si v poslednom období nemal príležitosť dostať sa do týchto históriou dýchajúcich priestorov, nazri tam „jedným očkom“ s nami.

Napriek tomu, že priestory nie sú nijako renovované, majú stále svoje čaro.
Zub času neobišiel jediný kút pevnosti.
Príroda celkom svojsky dopĺňa našu historickú pamiatku.

Tento pohľad mnohím isto pripomenie školské časy. Týmto stoličkám, zdá sa, už odzvonilo.
Chodby v starej pevnosti sa zdajú byť nekonečné. Oblúk za oblúkom, dvere za dverami…
Náhľad do priestorov novej pevnosti. Tie pôsobia dozaista modernejšie, čo povieš?

Pevnosť je, aj keď po malých častiach, neustále obnovovaná. Tento národný poklad je stále atrakciou, ktorú je treba vidieť aspoň raz za život. Leto je dosť dlhé a využiť jeden deň na prehliadku pevnosti sa dozaista oplatí!