Mesto 2023. 04. 06.

V pevnosti sa konala séria prednášok pre škôlkarov i študentov základných a stredných škôl

Pro castello Comaromiensi n.o. v Komárne znovu úspešne požiadala o finančný príspevok z Fondu pre kultúru národnostných menšín, vďaka čomu sa v marci tohto roku zrealizovala séria prednášok s názvom „Nec arte, nec marte – nezlomný generál Klapka a nedobytné múry pevnosti Komárna“.

Cieľom tematických dní bolo pripomenúť si generála Klapku, nastoliť lokálpatriotizmus nastupujúcej generácie a rozšíriť ich vedomosti o histórii. Veku primerané prednášky pripravili pracovníci Oddelenia kultúry, cestovného ruchu a pamiatok Mestského úradu v Komárna, historici Podunajského múzea a uznaní špecialisti obdobia 1848/49 z Maďarska. Škôlkari sa zúčastnili prehliadky pevnosti pod vedením Silvie Hamran, žiaci a študenti komárňanských škôl, Strednej stavebnej školy v Hurbanove absolvovali prehliadku ústrednej pevnosti a vypočuli si prednášky fundovaných odborníkov PhDr. Andreja Ozimyho, Ing. Beáty Sebő, Pétera Vanyu, Viliama Gala, PhD. Študenti Univerzity Hansa  Selyeho mohli si vypočuť prednášky vojenských historikov Prof. dr. Tamása Csikánya, DSc, Dr. Róberta Hermanna, Dr. Gyulu Kedvesa. Pod vedením Mgr. Ľudovíta Gráfela, bývalého riaditeľa Pro castello Comaromiensi n.o. absolvovali aj prehliadku ústrednej pevnosti.

Na konci podujatí v rámci „burzy nápadov“ účastníci vo forme brainstrongu sformulovali svoje nápady o budúcom využití jednotlivých objektov ústrednej pevnosti. Môžeme poznamenať, že odzneli veľmi inšpiratívne myšlienky, ktoré sa môžu využiť aj pri budúcom plánovaní rozvojových aktivít mesta.