Mesto 2022. 10. 27.

V Novej pevnosti sa začala obnova fasády a priestorov Kasárenskej budovy

V rámci obnovy dôjde k obnove 70 m časti fasády pri hlavnej bráne a bude vytvorené nové turistické stredisko pre návštevníkov s plochou cca. 350 m2.

Turisti si v novej pokladni budú môcť zakúpiť lístky na prehliadku, ako aj suveníry, a v „čakárni“ komfortne pri časopise alebo filmovom dokumente o Pevnosti vyčkať začiatok prehliadky. Okrem kuchynky a skladu pre personál, budú vybudované aj nové toalety a jedna výstavná sieť s maketou Pevnosti.

Obnovu realizuje firma DARTON s.r.o. v rámci projektu KOMFORT, vďaka podpore z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU.