Región 2015. 11. 20.

Kriminalisti pri domovej prehliadke zaistili zbrane a lieh

Kriminalisti z Okresného riaditeľstva PZ v Komárne v spolupráci s pracovníkmi  Kriminálneho úradu finančnej správy vykonali včera 19.11.2015 v obci Búč na základe príkazu sudcu Okresného súdu Komárno dve domové prehliadky.
Pri jednej z nich boli vo viničnom dome bez popisného čísla nájdené a zaistené  strelné zbrane. Konkrétne  dva komponenty strelnej zbrane: hlaveň nezistenej výroby a kalibru a drevená pažba všetko upravené podomácky.  Okrem toho  bola zaistená podomácky vyrobená brokovnica  na brokové náboje a prerobená vzduchovka  SLAVIA 630 s drevenou pažbou a 47 brokových nábojov.

Ďalej bolo pri domovej prehliadke   nájdené destilačné zariadenie na výrobu liehu a 430 litrov liehu.  Veci týkajúce sa nepovolenej výroby liehu prevzali  pracovníci  Kriminálneho úradu finančnej správy.

Vo veci nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami koná vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Komárna. 42 ročný muž z obce Búč bol zadržaný a po vykonaní všetkých neodkladných a neopakovateľných úkonov  bola osoba zo zadržania opatrením vyšetrovateľa prepustená.

K vyšetrovaniu bude pribratý znalec na zbrane a strelivo a všetky zaistené veci budú zaslané do kriminalisticko-expertízneho ústavu v Bratislave, kde budú podrobené expertíze.  Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu  nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečinu nepovolenej výroby liehu.  

domovka1 domovka2 domovka3 domovka4 domovka5 domovka7 domovka8